Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa 1 Matris

Skapad 2018-06-13 15:12 i Stiernhööksgymnasiet Rättvik
Gymnasieskola 1 – 2 Idrott och hälsa

Elevmatris

E
C
A
Rörelsekvaliteter
- Genomför en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan. (bollspel, lekar, rörelse till musik, simning, skridskor, skidor)
Med goda rörelsekvaliteter.
Med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter.
Med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter av komplex karaktär.
Hälsa
- Beskriva aktiviteternas och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa. - Diskutera friluftsliv, motion, idrott som social och kulturella fenomen, - Beskriva hur livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.
Översiktligt.
Utförligt med förklaringar kopplade till relevanta teorier.
Utförligt och nyanserat, med förklaringar kopplade till relevanta teorier.
Arbets- och studiemiljöer
- Redogör översiktligt för krav på ergonomisk anpassning av rörelser i olika situationer. - Anpassa sina rörelser ergonomiskt med viss säkerhet. - Diskutera hur arbets- och studiemiljöer kan anpassas till människan.
Översiktligt med viss säkerhet.
Utförligt med viss säkerhet.
Utförligt och nyanserat med säkerhet.
Träningsmetoder
- Bedöma sina utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga. - Tar ansvar för att genomföra träningen. - Värdera träningsresultaten.
Med viss säkerhet Aktivt Med enkla omdömen
Med viss säkerhet Aktivt Med nyanserade omdömen
Med säkerhet Aktivt Med nyanserade omdömen samt i relation till träningsmetodernas teorier och anpassa sin träning till variationer i förutsättningarna.
Natur och utemiljö
- Genomför aktiviteter i naturmiljö.
Med goda rörelsekvaliteter
Med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter.
Med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter av komplex karaktär.
Säkerhet
- Visa hänsyn till egen och andras säkerhet under idrott, motion och friluftsliv, vidta åtgärder vid skada/nödsituation.
I samråd med handledare
Efter samråd med handledare
Efter samråd med handledare
Självinsikt
- Bedöma den egna förmågan och situationens krav.
I samråd med handledare, med viss säkerhet
I samråd med handledare, med viss säkerhet
I samråd med handledare, med säkerhet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: