Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Resedagbok- modermåls Vt18

Skapad 2018-06-14 01:24 i Tomtberga modersmål Huddinge
Eleverna har i uppgift att skriva en resedagbok till valfri land.
Grundskola 8 – 9 Moderna språk - språkval

I reseboken tränar de att skriva egna texter av olika slag. t.ex. brev, faktatexter, berättelser osv...
Utöka sitt ordförråd genom att träna in glosor, läsa och skriva texter.
Träna på hur språket är uppbyggt. (t.ex. ordföljd, grammatiska regler, osv...)

E
C
A
Skriva
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig **enkelt och begripligt med fraser och meningar**.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig **enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande**.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig **enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande**.
Skriva
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra **enstaka enkla** förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra **enkla** förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra **enkla** förbättringar av egna framställningar.
Skriva
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig **enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar**.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig **enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar**.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig **enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation**.
Skriva
Dessutom kan eleven välja och använda sig av **någon strategi** som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av **några olika strategier** som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av **flera olika strategier** som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kommenterar **i enkel form** några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar **i enkel form** några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar **översiktligt** några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: