Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kvarnbyskolan - faktatext

Skapad 2018-06-15 10:47 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Denna mall använder Kvarnbyskolan vid bedömning av faktatexter.
Grundskola 7 – 9 Svenska

Faktatext

E
C
A
Innehåll
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den.
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den
Innehåll
Dina tankegångar framgår.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Innehåll
Din faktatext innehåller enkla beskrivningar och förklaringar.
Din faktatext innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar.
Din faktatext innehåller välutvecklade beskrivningar och förklaringar.
Innehåll
Du behandlar ämnet för din faktatext på ett enkelt sätt.
Du behandlar ämnet för din faktatext på ett utvecklat sätt t.ex. genom att resonera utifrån passande exempel som utvidgar och fördjupar ditt ämne.
Du behandlar ämnet för din faktatext på ett välutvecklat och nyanserat sätt t.ex. genom att redogöra för olika perspektiv.
Innehåll
Om du använder källor fungerar referat, citat och källhänvisningar korrekt.
Om du använder källor fungerar referat, citat och källhänvisningar korrekt.
Om du använder källor fungerar referat, citat och källhänvisningar korrekt.
Struktur och textbindning
Texten är i huvudsak sammanhängande och har enkel textbindning.
Texten är sammanhängande och har utvecklad textbindning t.ex. är det lätt att följa då du binder samman fakta, citat och referat.
Texten är sammanhängande med välutvecklad textbindning och passar en faktatext t.ex. är det lätt att följa då du binder samman fakta, citat och referat.
Struktur och textbindning
Texten har en struktur som passar en faktatext t.ex. att du använder rubrik, inledning med bakgrund och strukturerar texten med underrubriker.
Texten är välstrukturerad t.ex. genom en konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv inledning och avslutning som passar en faktatext.
Struktur och textbindning
Din text är styckeindelad.
Språk, stil och normer
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar en faktatext t.ex. med ett formellt och sakligt språk.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten.
Språk, stil och normer
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Språk, stil och normer
Tempus fungerar i huvudsak.
Tempus fungerar relativt väl.
Tempus fungerar väl.
Språk, stil och normer
Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Helhetsbedömning
Innehåll och form i din text fungerar i huvudsak som en faktatext för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar relativt väl som en faktatext för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar väl som en faktatext för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: