Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kvarnbyskolan - Recension

Skapad 2018-06-15 10:51 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Denna mall använder Kvarnbyskolan vid bedömning av recensioner.
Grundskola 7 – 9 Svenska

Recension

E
C
A
Innehåll
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den.
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den.
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den.
Innehåll
Dina tankegångar framgår.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Innehåll
Din recension innehåller enkla beskrivningar av det du recenserar och dina åsikter om det. Du växlar på ett i huvudsak fungerande sätt mellan att återberätta handling, presentera fakta om verket, citera och att återge dina egna åsikter.
Din recension innehåller utvecklade beskrivningar av det du recenserar och dina åsikter om det. Du växlar på ett relativt väl fungerande sätt mellan att återberätta handling, presentera fakta om verket, citera och att återge dina egna åsikter.
Din recension innehåller välutveklade beskrivningar av det du recenserar och dina åsikter om det. Du växlar på ett väl fungerande sätt mellan att återberätta handling, presentera fakta om verket, citera och att återge dina egna åsikter.
Innehåll
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang t.ex. om tydligt framträdande budskap i verket.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang t.ex. om tydligt framträdande budskap och budskap som kan läsas mellan raderna i verket.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang t.ex. om tydligt framträdande budskap och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i verket.
Struktur och textbindning
Texten är i huvudsak sammanhängande och har enkel rextbindning
Texten är sammanhängande och har utvecklad textbindning.
Texten är sammanhängande och har välutvecklad textbindning.
Struktur och textbindning
Texten har en struktur som passar en recension t.ex. att du använder rubrik, inledning med information om verket och avslutning med bedömning.
Texten är välstrukturerad t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv inledning och avslutning som passar en recension.
Språk, stil och normer
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar en recension t.ex. med variation i de beskrivande och värdeladdade orden. Du använder ord som visar hur verket gestaltats t.ex metafor, berättarperspektiv, kameravinkel.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten.
Språk, stil och normer
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak
Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Språk, stil och normer
Tempus fungerar i huvudsak.
Tempus fungerar relativt väl.
Tempus fungerar väl.
Språk, stil och normer
Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken
Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken
Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken
Helhetsbedömning
Innehåll och form i din text fungerar i huvudsak som en recension för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar relativt väl som en recension för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar väl som en recension för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: