Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kvarnbyskolan nyhetsartikel

Skapad 2018-06-15 11:07 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Denna mall använder Kvarnbyskolan vid bedömning av nyhetsartiklar
Grundskola 7 – 9 Svenska

Nyhetsartikel

E
C
A
Innehåll
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågas i den.
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågas i den.
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågas i den.
Innehåll
Dina tankegångar framgår.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Innehåll
Din nyhetsartikel innehåller enkla beskrivningar av ett händelseförlopp.
Din nyhetsartikel utvecklade beskrivningar av ett händelseförlopp där du växlar mellan beskriva och förklara.
Din nyhetsartikel välutvecklade beskrivningar av ett händelseförlopp där du växlar mellan beskriva och förklara.
Innehåll
Du behandlar ämnet för din nyhetsartikel på ett enkelt sätt, t.ex. genom att återberätta nyhetshändelsen kronologiskt.
Du behandlar ämnet för din nyhetsartikel på ett utvecklat sätt, t.ex. genom att både beskriva bakgrund och låta personer uttala sig.
Du behandlar ämnet för din nyhetsartikel på ett välutvecklat och nyanserat sätt, t.ex. genom att både beskriva bakgrund och låta personer uttala sig.
Struktur och textbindning
Texten är i huvudsak sammanhängande och har enkel textbindning
Texten är sammanhängande och har utvecklad textbindning.
Texten är sammanhängande och har välutvecklad textbindning.
Struktur och textbindning
Texten har en struktur som passar en nyhetsartikel, t.ex. att du använder rubrik, ingress och brödtext.
Texten är välstrukturerad, t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv rubrik, ingress och brödtext
Struktur och textbindning
Din text är styckeindelad.
Språk, stil och normer
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar en nyhetsartikel, t.ex. med ett sakligt och neutralt språk och ord som hör till nyhetens ämnesområde.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten.
Språk, stil och normer
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad, t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad, t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Språk, stil och normer
Tempus fungerar i huvudsak.
Tempus fungerar relativt väl.
Tempus fungerar väl.
Språk, stil och normer
Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Helhetsbedömning
Innehåll och form i din text fungerar i huvudsak som en nyhetsartikel för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar relativt väl som en nyhetsartikel för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar väl som en nyhetsartikel för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: