Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kvarnbyskolan - insändare

Skapad 2018-06-15 11:09 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Denna mall använder Kvarnbyskolan vid bedömning av insändare.
Grundskola 7 – 9 Svenska

Insändare

E
C
A
Innehåll
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den.
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den.
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den.
Innehåll
Din åsikt och dina tankegångar framgår.
Din åsikt och dina tankegångar framgår tydligt.
Din åsikt och dina tankegångar framgår tydligt.
Innehåll
Din insändare innehåller enkla beskrivningar.
Din insändare innehåller utvecklade beskrivningar.
Din insändare innehåller välutvecklade beskrivningar.
Innehåll
Du behandlar ämnet för din insändare på ett enkelt sätt.
Du behandlar ämnet för din insändare på ett utvecklat sätt t.ex. genom att ha flera tydliga argument för din åsikt.
Du behandlar ämnet för din insändare på ett välutvecklat och nyanserat sätt t.ex. genom att ha flera tydliga argument för din åsikt och att du visar medvetenhet om andra perspektiv och åsikter.
Struktur och textbindning
Texten är i huvudsak sammanhängande och har enkelt textbindning.
Texten är sammanhängande och har utvecklad textbindning t.ex. med ord som "för det första, för det andra...".
Texten är sammanhängande med välutvecklad textbindning.
Struktur och textbindning
Texten har en struktur som passar en insändare t.ex. att du använder rubrik, inledning, med presentation av din åsikt och avslutning med en uppmaning.
Texten är välstrukturerad t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv inledning och avslutning som passar en insändare.
Språk, stil och normer
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar en insändare.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten.
Språk, stil och normer
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Språk, stil och normer
Tempus fungerar i huvudsak.
Tempus fungerar relativt väl.
Tempus fungerar väl.
Språk, stil och normer
Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Helhetsbedömning
Innehåll och form i din text fungerar i huvudsak som en insändare för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar relativt väl som en insändare för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar väl som en insändare för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: