Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella prov i svenska åk 3

Skapad 2018-06-15 12:54 i Bringsta skola Nordanstig
Nationella prov åk 3 Svenska vårterminen 2018.
Grundskola 3 Svenska
Innehåll
Förmågor
Delprovsrsultat
Grön markering visar att eleven har nått kravnivån för delprovet
Delprov A
Muntlig uppgift i form av ett gruppsamtal
Formulera sig och kommunicera i tal
A Kravnivå 3/4
Delprov B
Läsförståelse - Skönlitterär text
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
B Kravnivå 13/18
Delprov C
Läsförståelse - Faktatext
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
C Kravnivå 13/18
Delprov D
Högläsning
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
D Kravnivå 4/4
Delprov E
Textsamtal
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
E Kravnivå 3/3
Delprov F
Skriva - Berättande text
Formulera sig och kommunicera i tal Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
F Kravnivå: Tydlig inledning, handling och avslutning
Delprov G
Utgår från den text eleven skrivit i delprov F
Skriva - stavning och interpunktion
Följa språkliga normer
G Kravnivå: - Stava ett antal formord och tio olika innehållsord - Använda sig av stor bokstav och skiljetecken vid minst tre tillfällen
Delprov H
Skriva - Faktatext
Formulera sig och kommunicera i skrift Söka information från olika källor Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
H Kravnivå: - Återge en enkel faktatext - Använda sig av ämnesspecifika ord och begrepp
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: