Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kvarnbyskolan - Sagor

Skapad 2018-06-15 13:05 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Denna mall använder Kvarnbyskolan vid bedömning av recensioner.
Grundskola 7 – 9 Svenska

Sagor

E
C
A
Innehåll
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den.
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den.
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den.
Innehåll
Dina tankegångar framgår.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Innehåll
Din saga innehåller enkla gestaltande beskrivningar t.ex av personer, sagomiljöer och otroliga händelser.
Din saga innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar t.ex. av personer, sagomiljöer och otroliga händelser.
Din saga innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar t.ex. av personer, sagomiljöer och otroliga händelser.
Innehåll
Sagan har en enkel spänningskurva.
Sagan har en förhållandevis komplex spänningskurva.
Sagan har en komplex spänningskurva.
Innehåll
Du använder typiska sagoingredienser t.ex. svåra uppdrag och de magiska talen tre och sju på ett enkelt sätt.
Du använder typiska sagoingredienser t.ex. svåra uppdrag och de magiska talen tre och sju på ett utvecklad sätt.
Du använder typiska sagoingredienser t.ex. svåra uppdrag och de magiska talen tre och sju på ett välutvecklad och nyanserat sätt.
Struktur och textbindning
Texten är i huvudsak sammanhängande och har enkel textbindning.
Texten är sammanhängande och har utvecklad textbindning.
Texten är sammanhängande och har välutvecklad textbindning.
Struktur och textbindning
Texten har en struktur som passar en saga t.ex. att du använder, titel, inledning och avslutning med sagokänsla.
Texten är välstrukturerad t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv inledning och avslutning som passar en saga.
Struktur och textbindning
Din text är styckeindelad.
Språk, stil och normer
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar en saga t.ex en lekfull användning av ålderdomliga ord.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten.
Språk, stil och normer
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Språk, stil och normer
Tempus fungerar i huvudsak.
Tempus fungerar relativt väl.
Tempus fungerar väl.
Språk, stil och normer
Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Helhetsbedömning
Innehåll och form i din text fungerar i huvudsak som en saga för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar relativt väl som en saga för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar väl som en saga för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: