Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kvarnbyskolan - Krönika

Skapad 2018-06-15 13:07 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Denna mall används av Kvarnbyskolan vid bedömning av krönikor.
Grundskola 7 – 9 Svenska

Matris - krönika

E
C
A
Innehåll
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågas i den.
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågas i den.
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågas i den.
Innehåll
Dina tankegångar framgår.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Innehåll
Din krönika innehåller enkla gestaltande beskrivningar, t.ex. av personer, miljöer och händelser.
Din krönika innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar, t.ex. av personer, miljöer och händelser.
Din krönika innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar, t.ex. av personer, miljöer och händelser.
Innehåll
Du behandlar ämnet för din krönika på ett enkelt sätt, t.ex. genom att berätta om egna erfarenheter.
Du behandlar ämnet för din krönika på ett utvecklat sätt, t.ex. genom att berätta om egna erfarenheter.
Du behandlar ämnet för din krönika på ett välutvecklat och nyanserat sätt, t.ex. genom att berätta om egna erfarenheter.
Struktur och textbindning
Texten är i huvudsak sammanhängande och har enkel textbindning.
Texten är sammanhängande och har utvecklad textbindning.
Texten är sammanhängande med utvecklad textbindning.
Struktur och textbindning
Texten har en struktur som passar en krönika, t.ex. att du har rubrik, inledning med presentation av bakgrund, resonemang om ämnet och avslutning med uppmaning eller slutsats.
Texten är välstrukturerad, t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv inledning och avslutning som passar en krönika.
Struktur och textbindning
Din text är styckeindelad.
Språk, stil och normer
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar en krönika, t.ex. med läsartilltal, bildspråk och humor.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten.
Språk, stil och normer
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad, t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad, t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Språk, stil och normer
Tempus fungerar i huvudsak.
Tempus fungerar relativt väl.
Tempus fungerar väl.
Språk, stil och normer
Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: