Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kvarnbyskolan - Debattartikel

Skapad 2018-06-15 13:22 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Denna mall används av Kvarnbyskolan vid bedömning av debattartiklar.
Grundskola 7 – 9 Svenska

Matris debattartikel

E
C
A
Innehåll
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågas i den.
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågas i den.
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågas i den.
Innehåll
Din åsikt/tes och dina tankegångar framgår.
Din åsikt/tes och dina tankegångar framgår tydligt.
Din åsikt/tes och dina tankegångar framgår tydligt.
Innehåll
Din debattartikel innehåller enkla beskrivningar och förklaring.
Din debattartikel innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar.
Din debattartikel innehåller välutvecklade beskrivningar och förklaringar.
Innehåll
Du behandlar ämnet för din debattartikel på ett enkelt sätt.
Du behandlar ämnet för din debattartikel på ett utvecklat sätt, t.ex. genom att resonera utifrån passande exempel som utvidgar och fördjupar ditt ämne och genom att du har flera tydliga, sakliga och underbyggda argument.
Du behandlar ämnet för din debattartikel på ett välutvecklat och nyanserat sätt, t.ex. genom nyanserad beskrivning av bakgrund och exempel som fördjupar och utvidgar ditt ämne. Du visar medvetenhet om andra perspektiv och åsikter och har flera tydliga, sakliga och underbyggda argument.
Innehåll
När du använder källor fungerar referat, citat och källhänvisning i huvudsak.
När du använder källor fungerar referat, citat och källhänvisning relativt väl.
När du använder källor fungerar referat, citat och källhänvisning väl.
Språk, stil och normer
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar en debattartikel, t.ex. med ett formellt språk.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten.
Språk, stil och normer
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad, t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad, t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Språk, stil och normer
Tempus fungerar i huvudsak.
Tempus fungerar relativt väl.
Tempus fungerar väl.
Språk, stil och normer
Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och skiljetecken.
Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och skiljetecken.
Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och skiljetecken.
Helhetsbedömning
Innehåll och form i din text fungerar i huvudsak som en debattartikel för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar relativt väl som en debattartikel för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar väl som en debattartikel för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: