Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati och valet 2018

Skapad 2018-06-17 22:02 i Fontinskolan Kungälv
En lärandematris över arbetsområdet "Demokrati och valet 2018.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap

Demokrati handlar om alla människors lika värde och rättigheter samt möjligheten att vara med och bestämma. I Sverige är det riksdagen som representerar folket, men vi har även andra demokratiska processer I sverige och på också på skolan.

Vi kommer att arbeta mer om hur demokrati kan fungera, men även om motsatsen diktatur. Vi kommer också lära oss om kommun, landsting, riksdag och regering samt val och partier.

Demokrati, FN och mänskliga rättigheter

  • Sh   analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  • Sh   söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  • Sh   reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  • Sh  4-6   Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  • Sh  4-6   Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  • Sh  4-6   Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  • Sh  4-6   Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Demokrati
Du känner till vad demokrati och diktatur är.
Jag berättar om vad demokrati och diktatur är och vad jag tycker om de båda.
Jag berättar om vad demokrati och diktatur är och vad jag tycker om de båda. Jag ger också något exempel på ett land med demokrati och ett med diktatur.
Jag berättar om vad demokrati och diktatur är och vad jag tycker om de båda. Jag ger också exempel på länder med demokrati och diktatur och hur detta visar sig. Jag ger också exempel på hur demokrati visar sig hos oss på skolan.
Beslutspåverkan
Du känner till hur beslut fattas i Sverige och hur man kan påverka dessa.
Jag vet att vi har val i Sverige.
Jag vet att vi har olika val i Sverige och olika partier.
Jag vet att vi har olika val i Sverige och olika partier. Jag känner också till hur man kan påverka genom att t.ex. engagera sig, rösta eller demonstrera.
Ord och begrepp
Du kan viktiga ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, samtala och skriva om demokrati och valet (demokrati, diktatur, rösträtt, parti, statschef, statsminister, talman, riksdag, regering, kommun, landsting, folkomröstning, skatt, budget, debatt, elevinflytande)
Jag visar att jag kan några begrepp genom att jag kan koppla ihop begrepp med rätt förklaring.
Jag visar att jag kan flera begrepp genom att jag kan begreppen när jag hör förklaringen samt använda mig av begreppen på rätt sätt.
Jag visar att jag kan begreppen genom att jag kan förklara dem samt använda mig av begreppen på rätt sätt.
Information och källor
Du kan söka information om religioner från olika källor källkritiskt.
Jag söker information från någon källa och motiverar varför jag väljer just denna källa.
Jag söker information från olika källor och motiverar varför jag väljer just dessa källor.
Jag söker information från olika källor och motiverar varför jag väljer just dessa källor utifrån trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: