Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppsävja, träslöjd, årskurs fem, ACE

Skapad 2018-06-18 08:33 i Uppsävjaskolan Uppsala
Matris över det vi lär oss i årskurs fem på Uppsävjaskolan. Mer detaljerat av vad som kan ingå i kunskapskraven och vad som krävs för att uppnå dem. Eftersom en matris är väldigt svartvit kan 'celler' fyllas i där eleven inte visat upp det som står i den aktuella cellen, men där eleven har visat liknande kunskaper på ett annat sätt.
Grundskola 5 Slöjd

Kunskapskraven segmenterat i de tekniker och förmågor vi använder oss av i årskurs fem.

Förmågan att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker

Godtagbara kunskaper
E
Mer än godtagbara kunskaper
C
Mer än godtagbara kunskaper
A
Skiss
En skiss där man ser hur de olika delarna av pallen ser ut.
Skiss över pallens alla delar samt en 3D-skiss över hur hela pallen ska se ut. Skissen ska antingen ha mått över pallens delar eller indikera vilka färger pallen ska ha.
Utöver skissen finns även t.ex. mått på de olika delarna (längd bredd, höjd) samt indikering på vilka färger den ska ha.
Figursågning
Har sågat enkla former med hjälp av figursåg. T.ex. raka sträckor och rundat till hörn.
Har figursågat på flera ställen, både raka och rundade former.
Figursågat avancerade mönster med bl.a. rundade former. Kan såga rakt samt svänga längst med utritade stödlinjer.
Raspning/Filning/Slipning
Det finns sågmärken kvar, kanterna kan vara tillrundade och ytorna är till viss del filade och/eller slipade.
Det finns fåtal sågmärken kvar, de flesta kanter är tillrundade och ytorna är till stor del filade/slipade släta. Har visat raspning på både raka och böjda former.
Sågmärken är helt bortraspade, kanter är tillrundade och ytorna är filade/slipade släta.
Ytbehandling
Pallen är efterbehandlad med färg, olja, lack eller liknande.
Färg och lack stryks på mot ett och samma håll, längs fiberriktningen, om det inte är meningen att ett annat uttryck ska framhävas. T.ex. runda penseldrag vid moln, för att få ett "fluffigt" utseende. Inga partier, där det ska vara färg, är omålade och inga klumpar från färg/lack finns.
Färg/lack är jämnt påstruket och färgerna flyter inte in i varandra. Inga partier, där det ska vara färg, är omålade och inga klumpar från färg/lack finns. Minst två olika färger/nyanser används på en och samma yta. Blyertsstreck eller liknande syns inte igenom färgen.
Sammansättning
Pallen är sammansatt med hjälp av lim och skruv samt har ett stag som håller pallens ben på plats.
Pallens ben är ordentligt fastskruvade och pallen är stadig. Staget sitter rakt och tätt emot pallens båda ben.
Pallens ben är ordentligt fastskruvade, är raka och pallen är stadig. Staget sitter rakt och tätt emot pallens båda ben. En person ska kunna sitta stadigt på pallen, utan risk för att ramla eller att pallen går sönder.
Trådslöjd
Gjort minst en ljusstake, eller liknande, i metalltråd utifrån instruktioner.
Bindningarna blir täta och jämna. Egen utformning på ljusstaken och/eller kommit på en helt egen modell. Har visat förmågorna på fler än enbart ett alster.
Har arbetat på egen hand med flera projekt i luffarslöjd. D.v.s inte bara ljusstake och exempelvis visp. Har visat förmågorna på flertal alster.
Leder till kunskapskrav:
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Använda verktyg
Kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt framställa enkla slöjdföremål
Kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt framställa enkla slöjdföremål
Kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt framställa enkla slöjdföremål
Säkerhet
Använder handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som i huvudsak fungerar. Följer slöjdregler i salen för att olyckor inte ska ske. Behöver ofta hjälp med vilket verktyg som ska användas för olika tekniker.
Följer salsreglerna och använder handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt, för att inte skada sig själv eller någon annan. Vet vilket verktyg som ska användas vid olika tekniker. T.ex. att man inte spikar ner en skruv, utan använder en skruvmejsel i passande form och storlek.
Följer salsreglerna och använder handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt, för att inte skada sig själv eller någon annan. Använder rätt verktyg till vald teknik. Har ett säkerhetstänk under hela arbetsprocessen.
Verktygsnamn och dess användning
Kan namnge några verktyg samt ge en enklare beskrivning vad de används till. Ex. Jag sågar med en såg"
Har korrekt namngivit och beskrivit vad alla verktyg används till. Ex. "Jag kan dela trä (kapa/klyva) till den storleken jag vill ha. Det går dock inte att svänga med fogsvansen."
Leder till kunskapskrav:
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Förmågan att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter

Godtagbara kunskaper
E
Mer än godtagbara kunskaper
C
Mer än godtagbara kunskaper
A
Förberedande dokumentaton
Har fyllt i en kapnota, mått och antal, av pallens delar. Valt ett tema samt kortfattat beskrivit hur pallen ska se ut samt i vilket träslag den ska göras i. Ex. "Pallen sits är en svamp från Super Mario, för han kan äta sådana i spelet."
Förklarar mer ingående valet av pallens former och färger och hur det hör ihop med det valda temat. Ex. "Då jag hade Super Mario tema valde jag att sitsen skulle vara i form av 1UP-svampen. Det är en tvådimensionell svamp som man ser framifrån, lite som en oval cirkel (hatten) med en rundad rektangel under som fot. Det är en grön svamp som kan ge Mario ett extraliv. Det finns även andra färger på svampar som ger Mario andra fördelar."
Hur resonerar du när du valde färger/former? På vilket sätt hör det till temat, varför? Ex. "Då jag hade Super Mario tema valde jag att sitsen skulle vara i form av 1UP-svampen. Det är en tvådimensionell svamp som man ser framifrån, lite som en oval cirkel (hatten) med en rundad rektangel under som fot. Svampen har mjuka former vilket jag valt för att den ska få ett snällt intryck, den är även utsmyckad med svarta stora ögon som får svampen att se mer levande och förmänskligad ut. Om jag valt mer raka kanter skulle svampen se mer allvarlig och mindre mjuk/gullig. Raka kanter hade varit bra om jag hade velat få fram retrokänslan genom att bygga upp den av fyrkantiga pixlar. 1-UP-svampen är grön och kan ge Mario ett extraliv. Det finns även andra färger på svampar som ger Mario andra fördelar. T.ex en röd för att han ska bli större och starkare samt en blomma för att Mario ska kunna skjuta eldbollar. Jag valde den gröna svampen för att jag ville få ett grönt tema på min pall.Jag valde därför att göra pallsbenen som de gröna rör som finns i spelet, där Mario kan krypa ned i för att t.ex. komma till bonusbanor. Jag kommer välja en version av röret som har flera nyanser av grönt för att förhoppningsvis skapa mer liv och rörelse i pallens uttryck."
Leder till kunskapskrav:
Utifrån syftet med slöjdarbetet [...] väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet [...] väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet [...] väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Utveckla idéer.
Eleven har härmat eller gjort väldigt snarlikt en kompis/lärare, eventuellt bara bytt färger eller någon form.
Eleven har kommit på ett helt eget tema och får detta tema att framträda i pallens alla delar, genom färg eller form.
Eleven har sökt reda på ett helt eget tema och får detta tema att framträda i pallens alla delar, både genom färg och form. Kommer på helt egna projekt som eleven genomför på egen hand.
Leder till kunskapskrav:
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Självständighet
Behöver mycket hjälp av läraren eller kompis. Kommer med få egna förslag om vad som ska göras för att komma vidare i arbetet.
Följer instruktioner och föreslår egna tillvägagångssätt när hjälp väl behövs.
Arbetar i stort sätt på egen hand, följer instruktioner och kommer med egna lösningar och förslag när problem stöts på. Jobbar på egen hand med extraarbeten.
Leder till kunskapskrav:
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Förmågan att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, samt tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck

Godtagbara kunskaper
E
Mer än godtagbara kunskaper
C
Mer än godtagbara kunskaper
A
Problemlösning
Nämner minst ett problem man stött på under arbetsgången och beskriver kortfattat hur man löste det.
Beskriver något/några problem man stött på under byggandet. Beskriver mer utförligt hur man löste problemet.
Beskriver något/några problem man stött på under byggandet. Beskriver mer utförligt hur man löste problemet samt om det finns andra sätt man skulle kunna lösa det på (och hur man då skulle göra).
Kvalité
Nämner något man är nöjd över samt hur man skulle kunna få pallen ännu bättre. Ex: "Jag är nöjd med sitsen för den blev len, mina ben skulle kunna va rakare."
Beskriver mer ingående vad man är nöjd med samt vad man gjort för att göra det så bra. På vilket sätt skulle man kunna göra pallen bättre eller mer passande till temat? Ex."Jag är nöjd med kanterna på min sits då jag raspade alla kanter så de blev tillrundade och för att alla sågmärken skulle försvinna. Därefter använde jag en fil och till sist slippapper för att få den len och skön att ta på. Mina ben blev sneda så nästa gång skulle jag använda en anslagsvinkel när jag ritar ut inför borrningen."
Beskriver OCH motiverar vad man är nöjd med. Nämner vad man skulle kunna göra för att pallens kvalité ska förbättras ytterliga, samt förklarar på vilket sätt kvaliteten skulle förbättras med vald metod. Ex."Jag är nöjd med min sits då jag med en figursåg sågade ut en rund bra form som passar till 1UP-svampen. Sidorna av sitsen blev väldigt runda och släta då jag raspade alla kanter för att få den att se rundare ut samt för att alla sågmärken skulle försvinna. Därefter använde jag en fil och till sist slippapper för att få den len och skön att ta på. De mjuka formerna får svampen att se snäll och inbjudande ut. Om svampen istället skulle se arg ut hade jag valt en mörkare färg samt valt ett mer spetsigt intryck på formerna. Pallens ben blev sneda så nästa gång skulle jag använda en anslagsvinkel, för att få ett vinkelrätt streck, när jag ritar ut inför borrningen. Om pallen inte har raka kanter hade jag istället mätt med en stålskala för att se att benen blir helt parallella med varandra."
Skriftlig/muntlig redovisning
luffarslöjd
Nämner något som blev bra med ljusstaken och något som kan göras bättre. Beskriver hur resultatet av försök nummer två blev.
Beskriver utförligt hur man ska gå till väga för att få ljusstaken ännu bättre. Beskriver hur man lyckats med förändringarna och varför det blev det resultat som blivit.
Leder till kunskapskrav:
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Muntlig redovisning
Berättar vilket tema pallen har samt vilka färger och former den har. Berättar om sitt luffarslöjdsprojekt.
Berättar mer ingående hur pallens ben och sits är utformad och varför. Förklarar hur pallens alla former och färger/symboler hör ihop med pallens tema. Varför valdes just dessa och hur skulle man kunna göra för att temat ska framträda mer.
Hur resonerar du när du valde färger/former? På vilket sätt hör det till temat, varför? Eleven använder mer utvecklade resonemang, t.ex flera olika kopplingar, längre resonemangskedjor och/eller en avvägd balans mellan detaljer och helhet.
Skriftlig redovisning pall
Nämner hur pallens tema har framhävts. Vilka former och färger har pallen?
Förklarar mer ingående varför just dessa färger och former valts och hur de hör ihop med det valda temat på pallen. Varför valdes just dessa och hur skulle man kunna göra för att temat ska framträda mer.
Hur resonerar du när du valde färger/former? På vilket sätt hör det till temat, varför? Eleven använder mer utvecklade resonemang, t.ex flera olika kopplingar, längre resonemangskedjor och/eller en avvägd balans mellan detaljer och helhet.
Tolka färg och form
Nämner något om hur färg och form kan ändra ett föremåls uttryck Vilka former och färger har pallen?
Ger exempel och jämför hur ett föremåls uttryck ändras beroende vilka former och färger man ger den.
Jämför olika föremåls uttryck, både genom form och färg, samt noggrant förklara hur man kommit fram till sin motivering.
Leder till kunskapskrav:
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: