Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapskrav svenska åk 1

Skapad 2018-06-18 10:34 i Hagmarken F-3 Hagmarkens förskolor och skolor
Bedömningsmatris svenska åk 1, Lgr 11
Grundskola 1 Svenska
Icke godtagbar nivå
Godtagbar nivå
Lässtrategier
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
Läsförståelse
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
Resonera
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: