Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, Österslättsskolan Stor Matris

Skapad 2018-06-18 11:15 i Österslättsskolan Karlshamn
Detta är en ämnesmatris som används i åk 7-9 på Österslättsskolan, Karlshamn.
Grundskola 7 – 9 Matematik

Denna matris används i åk 7-9. Det innebär att dina förmågor bedöms i matrisen. Matrisen uppdateras efter varje arbetsområde. Uppdateringen kan följas av en kommentar.

Problemlösningsförmåga

Insats av skola/elev behövs
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Tolka och förstå problem
Lösning påbörjad som visar viss förståelse för problemen
Lösning som visar på förståelse för problemen
Korrekt lösning av hela problemen
Välja/använda strategier och metoder
Väljer/använder metoder som oftast fungerar för problemen
Väljer/använder metoder som fungerar för problemen
Väljer/använder metoder som alltid passar bra till problemens karaktär
Föra underbyggda resonemang om alternativa tillvägagångssätt
Förstår att det finns alternativa tillvägagångssätt
Kan välja och visa olika tillvägagångssätt med någon motivering
Kan välja, beskriva och visa olika tillvägagångssätt med godtagbar motivering
Föra underbyggda resonemang om resultatens rimlighet
Inser oftast när resultatet är orimligt
Kan bedöma resultatens rimlighet i förhållande till problemen med någon motivering
Kan bedöma resultatens rimlighet med tydlig motivering

Begreppsförmåga

Insats av skola/elev behövs
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Kunskap om matematiska begrepp
Använder oftast matematiska begrepp i bekanta situationer
Använder matematiska begrepp i bekanta situationer
Använder matematiska begrepp i nya situationer på rätt sätt
Beskriva och föra resonemang om begrepp
Beskriver begrepp och ger exempel på någon likhet eller skillnad mellan matematiska begrepp
Beskriver begrepp och ger exempel på likheter och skillnader mellan matematiska begrepp
Beskriver begrepp och ger exempel på hur de relaterar till varandra

Procedurförmåga

Insats av skola/elev behövs
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Aritmetik
Kan utföra enkla beräkningar inom aritmetik med tillfredsställande resultat
Kan utföra beräkningar inom aritmetik med gott resultat
Kan med effektiva metoder utföra beräkningar inom aritmetik med mycket gott resultat
Algebra
Kan utföra enkla beräkningar inom algebra med tillfredsställande resultat
Kan utföra beräkningar inom algebra med gott resultat
Kan med effektiva metoder utföra beräkningar inom algebra med mycket gott resultat
Geometri
Kan utföra enkla beräkningar inom geometri med tillfredsställande resultat
Kan utföra beräkningar inom geometri med gott resultat
Kan med effektiva metoder utföra beräkningar inom geometri med mycket gott resultat
Sannolikhet
Kan utföra enkla beräkningar inom sannolikhet med tillfredsställande resultat
Kan utföra beräkningar inom sannolikhet med gott resultat
Kan med effektiva metoder utföra beräkningar inom sannolikhet med mycket gott resultat
Statistik
Kan utföra enkla beräkningar inom statistik med tillfredsställande resultat
Kan utföra beräkningar inom statistik med gott resultat
Kan med effektiva metoder utföra beräkningar inom statistik med mycket gott resultat
Samband och förändring
Kan utföra enkla beräkningar inom samband och förändring med tillfredsställande resultat
Kan utföra beräkningar inom samband och förändring med gott resultat
Kan med effektiva metoder utföra beräkningar inom samband och förändring med mycket gott resultat

Resonemangsförmåga

Insats av skola/elev behövs
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Föra och följa matematiska resonemang
För och följer matematiska resonemang i redovisningar eller diskussioner och bemöter matematiska argument som till viss del för resonemangen framåt
För och följer matematiska resonemang i redovisningar eller diskussioner och bemöter matematiska argument som för resonemangen framåt
För och följer matematiska resonemang i redovisningar eller diskussioner och bemöter matematiska argument som för resonemangen framåt, fördjupar och breddar dem

Kommunikationsförmåga

Insats av skola/elev behövs
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Redogöra och samtala om tillvägagångssätt
Kan i de flesta fall redogöra eller samtala om sitt tillvägagångssätt
Kan på ett bra sätt redogöra eller samtala om sitt tillvägagångssätt
Kan på ett bra och effektivt sätt redogöra eller samtala om sitt tillvägagångssätt
Matematiskt språk
Använder i de flesta fall ett matematiskt språk
Använder ett matematiskt språk på ett korrekt sätt
Använder ett utvecklat matematiskt språk på ett korrekt och effektivt sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: