👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd matematik vt åk1

Skapad 2018-06-18 13:52 i Vistaskolan Huddinge
Bedömningsstöd från Skolverket
Grundskola 1 Matematik

Skolverkets bedömingsstöd i matematik vt åk 1

Låg
Medel
Hög
Talrad
Räkna till jag säger stopp' 50 godtagbart
Räkna till jag säger stopp 100 godtagbart
Räkna från 9 fortsätt tills jag säger stopp stoppa vid 20
Räkna från 26 stoppa 40
Räkna från 195 stoppa 220
Talrad
Räkna ned från 10
Räkna ned från 15
Räkna ned från 71 stoppa vid 57
Talrad efter
Vilket tal kommer efter A. 7 B. 10
Vilket tal kommer efter A. 39 B.76
Vilket tal kommer efter A. 199 B. 217
Talraden före
Vilket tal kommer före A. 5 B. 9
Vilket tal kommer före A. 29 B. 34
Vilket tal kommer före A. 120 B. 300
Talraden
Räkna 10 steg, börja på 10 50 Godtagbart
Räkna 10 steg, börja på 10 100 Godtagbart
Räkna 10 steg, börja på 12 Godtagbart 62
Antalskonstans
6 föremål Hur många är det? Sprid ut, hur många är det nu?
Subitisering, uppskatta
.
Visa talet 5 på tärningen, hur många är det? Visa talet 6 på tärningen, hur många är det?
Använd 11 dolda föremål. Låt titta i 2 sek. Täck över. Hur många var det? Visa och låt räkna
Använd 18 dolda föremål. Låt titta i 2 sek. Täck över. Hur många var det? Visa och låt räkna.
Minskning
Lägg 7 föremål på en rad. "Här är 7 stycken" Ta bort den längst till höger. Hur många är det? "Nu lägger jag tillbaka den, då är det 7" Ta bort den yttersta på varje sida. Hur många är det? Hur tänkte du?
Lägg 13 föremål på en rad. "Här är 13 stycken" Ta bort den längst till höger. Hur många är det? "Nu lägger jag tillbaka den, då är det 13" Ta bort den yttersta på varje sida. Hur många är det? Hur tänkte du?
Säg en räknehändelse som passar till 15-4. Hur mycket är 19-17? Hur tänkte du?
Fler/färre
Ta fram 6 föremål Hur många är det om det är 2 fler? Hur tänkte du? Här är 6 föremål, hur många är det om det är 1 färre? Hur tänkte du?
Ta fram 13 föremål Hur många är det om det är 3 fler? Hur tänkte du? Här är 13 föremål, hur många är det om det är 3 färre? Hur tänkte du?
Ta fram 15 föremål Hur många är det om det är 8 fler? Hur tänkte du? Här är 15 föremål, hur många är det om det är 7 färre? Hur tänkte du?
Uppdelning av tal
Ta fram 5 föremål. Dela upp dem i två högar. Hur många blev det i varje hög? Kan du göra på fler sätt?
Göm mellan 7-10 föremål, ex 7. Göm 3 av 7 föremål. Hur många har jag gömt? Hur tänkte du?
Göm mellan 11-19 föremål, ex 12 Göm 5 av 12 föremål. Hur många har jag gömt? Hur tänkte du?
Dubbelt/ Hälften
Ta fram 8 föremål. Dela upp föremålen så att vi får lika många. Hur många fick vi var? Vad är hälften av 10? Hur tänkte du?
Vad är hälften av 6? Hur tänkte du? Lisa är 5 år, Emir är dubbelt så många år som Lisa. Hur många år är Emir? Hur tänkte du? Vad är dubbelt så mycket som 4? Hur tänkte du?
Vad är hälften av 12? Hur tänkte du? Vad är hälften av 50? Hur tänkte du? Vad är dubbelt så mycket som 100? Hur tänkte du? Vad är dubbelt så mycket som 15? Hur tänkte du?