Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Marknadsföring FÖRMAD0 EK15

Skapad 2018-06-18 13:54 i Rodengymnasiet Norrtälje
Centralt innehåll, kunskapskrav markandsföring
Gymnasieskola

Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

  • Lagar och andra bestämmelser som styr marknadsföring. I samband med det behandlas etik och hållbar utveckling inom marknadsföring.
  • Teorier och tendenser inom området marknadsföring.
  • Marknads- och omvärldsanalys. I samband med det behandlas metoder och analysverktyg för marknadsinformation.
  • Marknadsstrategier och marknadsplanens innehåll och funktion.
  • Marknadsföring av varor och tjänster. I samband med det behandlas den betydelse som varaktiga relationer med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter har för ett företags affärsutveckling.
  • Intern och extern marknadskommunikation.
  • Internationell marknadsföring.
E
C
A
Eleven beskriver översiktligt marknadsföringens funktion i företaget med hjälp av några exempel.
Eleven beskriver utförligt marknadsföringens funktion i företaget med hjälp av några exempel.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat marknadsföringens funktion i företaget med hjälp av några exempel.
Eleven diskuterar översiktligt sambandet mellan företagens marknadsföring och deras samhällsansvar.
Eleven diskuterar utförligt sambandet mellan företagens marknadsföring och deras samhällsansvar.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat sambandet mellan företagens marknadsföring och deras samhällsansvar. .
Med hjälp av några exempel beskriver eleven översiktligt villkoren för företagens marknadsföring med utgångspunkt i grundläggande lagar och andra bestämmelser.
Med hjälp av några exempel beskriver eleven utförligt villkoren för företagens marknadsföring med utgångspunkt i grundläggande lagar och andra bestämmelser.
Med hjälp av några exempel beskriver eleven utförligt och nyanserat villkoren för företagens marknadsföring med utgångspunkt i grundläggande lagar och andra bestämmelser samt utifrån politiska och samhällsekonomiska förutsättningar
Eleven redogör översiktligt för innebörden av begrepp inom marknadsföring.
Eleven redogör utförligt för innebörden av begrepp inom marknadsföring.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp inom marknadsföring.
Vidare använder eleven med viss säkerhet enkla marknadsföringstekniska metoder.
Vidare använder eleven med viss säkerhet marknadsföringstekniska metoder.
Vidare väljer och använder eleven med säkerhet marknadsföringstekniska metoder.
Med hjälp av enkla teorier och modeller förklarar eleven företagsekonomiska företeelser och sammanhang knutna till marknadsföring.
Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven företagsekonomiska företeelser och sammanhang knutna till marknadsföring. Eleven värderar med enkla omdömen teoriernas och modellernas användbarhet.
Med hjälp av komplexa teorier och modeller förklarar eleven företagsekonomiska företeelser och sammanhang knutna till marknadsföring. Eleven värderar med nyanserade omdömen teoriernas och modellernas användbarhet.
Eleven formulerar med viss säkerhet enkla frågeställningar inom marknadsföring, samlar i samråd med handledare in information från olika källor och gör en enkel bedömning av informationens trovärdighet. Eleven sammanställer informationen, för enkla resonemang och drar enkla slutsatser. Dessutom deltar eleven i samtal om andra frågeställningar inom marknadsföring och ger enkla argument för sina ståndpunkter.
Eleven formulerar med viss säkerhet frågeställningar inom marknadsföring, samlar efter samråd med handledare in information från olika källor och gör en välgrundad bedömning av informationens trovärdighet. Eleven sammanställer informationen, för välgrundade resonemang och drar välgrundade slutsatser. Dessutom deltar eleven i samtal om andra frågeställningar inom marknadsföring och ger välgrundade argument för sina ståndpunkter.
Eleven formulerar med säkerhet komplexa frågeställningar inom marknadsföring, samlar efter samråd med handledare in information från olika, även mer avancerade, källor och gör en välgrundad och nyanserad bedömning av informationens trovärdighet. Eleven sammanställer informationen på ett strukturerat sätt, för välgrundade och nyanserade resonemang och drar välgrundade och nyanserade slutsatser. Dessutom deltar eleven i samtal om andra frågeställningar inom marknadsföring, diskuterar dem ur olika perspektiv och ger välgrundade och nyanserade argument för sina ståndpunkter.
Eleven använder i samråd med handledare relevant teknik för kommunikation, beräkningar, informationssökning, presentation och dokumentation.
Eleven använder efter samråd med handledare relevant teknik för kommunikation, beräkningar, informationssökning, presentation och dokumentation.
Eleven använder efter samråd med handledare relevant teknik för kommunikation, beräkningar, informationssökning, presentation och dokumentation.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: