Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärandematris för de fem världsreligionerna

Skapad 2018-06-18 16:07 i Uddaredskolan Lerum
Grundskola 4 – 6

Jag
Samband och reflektion Beskriver likheter, skillnader och samband mellan religioner både som finns nu och som funnits tidigare (asatron).
Känner till en del fakta om Asatron
Känner till fakta om Asatron och kan ge exempel på spår av Asatron idag
Känner till en fakta om Asatron och hur man kan hitta spår av Asatron idag och kan fundera över varför dessa spår finns kvar
Visar att jag känner till en del fakta om vad en religion är (grunddrag)
Visar att jag känner till en del fakta om vad en religion är (grunddrag) och kan fundera över varför just dessa delar är en del av en religion
Visar att jag känner till en del fakta om vad en religion är (grunddrag) och kan fundera över varför just dessa delar är en del av en religion på ett utförligt sätt.
Kan berätta om hur t.ex. religiösa symboler, byggnader, böcker osv i några religioner hänger ihop med det man tror på i dessa religioner
Kan berätta om hur t.ex. religiösa symboler, byggnader, symboler, böcker osv i några religioner hänger ihop med det man tror på i dessa religioner på ett utförligt sätt
Kan berätta om hur t.ex. religiösa byggnader, böcker osv i några religioner hänger ihop med det man tror på i dessa religioner på ett utförligt sätt och jämföra mellan några religioner
Kan berätta om några likheter och skillnader mellan några religioner.
Kan berätta om några likheter och skillnader mellan några religioner och kan fundera över vad dessa likheter eller skillnader beror på
Kan berätta om några likheter och skillnader mellan några religioner och kan fundera över vad dessa likheter eller skillnader beror på och hur de kan påverka hur människor lever
Ord från Lgr 11
grundläggande enkla och till viss del underbyggda enkla
goda utvecklade och till viss del underbyggda förhållandevis komplexa
mycket goda välutvecklade och underbyggda komplexa
Begrepp T.ex. anhängare, heligt, församling, levnadsregler, ritualer och symbol
Använder mig av några begrepp på rätt sätt
Använder mig av flera begrepp på rätt sätt och förklarar vad några begrepp betyder.
Använder mig av flera begrepp på rätt sätt och förklarar vad några av begreppen betyder och visar på samband mellan några olika religioner.
Ord från Lgr 11
i huvudsak fungerande
relativt väl fungerande
väl fungerande
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: