Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikmatris 7-9 Österslättsskolan

Skapad 2018-06-19 08:07 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Musik

Beskrivning utifrån kvalitetsnivåer så.7-9.

Insats behövs
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Spela & kompa
Eleven kan spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med viss tajming samt kompa på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
Eleven kan spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med relativt god tajming samt kompa på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt.
Eleven kan spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med god tajming samt kompa på ett ackordinstrument och byter då ackord med gott flyt.
Sjunga eller spela instrument
Eleven sjunger eller spelar på något instrument i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande stil.
Eleven sjunger eller spelar på något instrument i någon genre med relativt väl fungerande teknik och i relativt väl passande stil.
Eleven sjunger eller spelar på något instrument i någon genre med väl fungerande teknik och i väl passande stil.
Anpassa & uppmärksamma
Eleven anpassar i viss mån sitt musicerande till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven anpassar relativt väl sitt musicerande till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven anpassar sitt musicerande väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Skapa musik
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg, pröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg, pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg, pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och karaktäristisk stil.
Ge omdömen & förslag
Eleven kan ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Eleven kan ge väl utvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Resonera om funktion och betydelse
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhälle.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhälle.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhälle.
Musikaliska karaktärsdrag
Eleven kan i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Eleven kan i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Eleven kan i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Musikinstrument
Eleven kan med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper samt beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Eleven kan med relativt god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper samt beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Eleven kan med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper samt beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: