Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 7 - 9

Skapad 2018-06-19 08:47 i Vallhallaskolan Oskarshamn
Ämnesmatris i svenska år 7 - 9
Grundskola 7 – 9 Svenska
F
E
C
A
Läsa med flyt.
Läsförståelse.
Analysera texter.
a) Tycka, tänka, känna om det man läser (reflektera). b) Resonera kring innehåll, uppbyggnad och budskap.
Resonera kring verk - upphovsman/verk - tidsepok.
Skriva texter.
a) Berättande texter b) Argumenterande texter c) Resonerande texter
Använda olika källor
a) Söka, välja och sammanställa. b) Värdera källornas trovärdighet och relevans. c) källhänvisningar och citat.
Utveckla texter utifrån respons
Kombinera olika texttyper
Samtala - diskutera - argumentera
Muntliga föredrag.
Svenska språket.
a) Historia. b) Uppbyggnad. c) Jämföra med närliggande språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: