Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik Österslättsskolan

Skapad 2018-06-19 10:07 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Fysik

FÖRMÅGA ATT GRANSKA INFORMATION OCH KOMMUNICERA

Insats av skola/elev behövs
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Samtala och diskutera
Bidrar vid diskussioner med inlägg som i huvudsak hör till ämnet och till viss del för diskussionen framåt.
Bidrar vid diskussioner med inlägg som hör till ämnet och som för diskussionerna framåt.
Bidrar vid diskussioner med inlägg som hör till ämnet och som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Skilja fakta från värderingar
Kan skilja fakta från värderingar med enkla motiveringar.
Kan skilja fakta från värderingar med utvecklade motiveringar.
Kan skilja fakta från värderingar med välutvecklade motiveringar.
Formulera ställningstagande med motiveringar och konsekvenser
Formulerar ställningstagande med enkla motiveringar och beskriver några tänkbara konsekvenser.
Formulerar ställningstagande med utvecklade motiveringar och beskriver några tänkbara konsekvenser.
Formulerar ställningstagande med välutvecklade motiveringar och beskriver några tänkbara konsekvenser.
Framföra åsikter och argument
Framför enkla åsikter och argument.
Framför utvecklade åsikter och argument.
Framför välutvecklade åsikter och argument.
Bemöta åsikter och ställer frågor
Bemöter åsikter och ställer ämnesrelevanta frågor på ett sätt som till viss del för diskussionen framåt.
Bemöter åsikter och ställer ämnesrelevanta frågor på ett sätt som för diskussionen framåt.
Bemöter åsikter och ställer ämnesrelevanta frågor på ett sätt som för diskussionen framåt och fördjupar eller breddar den.
Söka och använda information med trovärdiga källor
Kan med viss hjälp söka och använda relevant information.
Söker och använder relevant information.
Söker och använder relevant information på ett väl fungerande sätt.
Skapa texter och andra framställnin
Skapar enkla texter eller andra framställningar med viss anpassning till syftet.
Skapar utvecklade texter eller andra framställningar med relativt god anpassning till syftet.
Skapar välutvecklade texter eller andra framställningar med god anpassning till syftet.

FÖRMÅGA ATT GENOMFÖRA SYSTEMATISKA UNDERSÖKNINGAR

Insats av skola/elev behövs
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Genomföra undersökningar samt använda utrustning
Genomför undersökningar och använder utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Genomför undersökningar och använder utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Genomför och använder utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Planeringar och frågeställningar
Bidrar till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Formulerar enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Formulerar enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Jämföra resultat med frågeställningar och dra slutsatser
Kan jämföra resultat och dra enkla slutsatser med viss koppling till modeller och teorier.
Kan jämföra resultat och dra utvecklade slutsatser med relativt god koppling till modeller och teorier.
Kan jämföra resultat och dra välutvecklade slutsatser med god koppling till modeller och teorier.
Förbättringar och rimlighet
För enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningar kan förbättras.
För utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningar kan förbättras.
För välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på förbättringar samt visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentera
Skriver enkla dokumentationer.
Skriver utvecklade dokumentationer.
Skriver välutvecklade dokumentationer.

FÖRMÅGA ATT ANVÄNDA BEGREPP, MODELLER OCH TEORIER

Insats av skola/elev behövs
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang
Har grundläggande kunskaper.
Har goda kunskaper.
Har mycket goda kunskaper.
Använda naturvetenskapliga begrepp
Visar till viss del förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Visar relativt god förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Visar god förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Föra resonemang där fysiken kopplas till företeelser i vardagslivet
För enkla och till viss del underbyggda resonemang.
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Beskriva samband som berör krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet
Visar på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Visar på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Visar på komplexa fysikaliska samband.
Använda fysikaliska modeller om partiklar och strålning
Beskriver och ger exempel på ett i huvudsak fungerande sätt.
Förklarar och visar på samband på ett relativt fungerande sätt.
Förklarar och generaliserar på ett väl fungerande sätt.
Föra resonemang om miljöpåverkan och åtgärder för hållbar utveckling
För enkla och till viss del underbyggda resonemang och visar på några åtgärder.
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder.
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder.
Beskriva centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
Kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse.
Kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse.
Kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: