Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ca 1700-1850 Frihetstiden

Skapad 2018-06-19 10:15 i Kattebäckskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 6 Historia

1700-1850 Frihetstiden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Centralt innehåll
E Du har baskunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
C Du har goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
A Du har mycket goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Centralt innehåll
E Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett enkelt sätt.
C Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett utvecklat sätt.
A Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett välutvecklat sätt.
Centralt innehåll
Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och handelssystem.
E Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett enkelt sätt.
C Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett utvecklat sätt.
A Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett välutvecklat sätt.
Centralt innehåll
Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
E Du kan diskutera hur förändringar inom in- och utvandring, politik och hur människor lever och hur möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med enkla exempel från förr i tiden.
C Du kan diskutera hur förändringar inom in- och utvandring, politik och hur människor lever och hur möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med utvecklade exempel från förr i tiden.
A Du kan diskutera hur förändringar inom in- och utvandring, politik och hur människor lever och hur möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med välutvecklat exempel från förr i tiden.
Centralt innehåll
Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
E Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur källorna kan användas
C Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur källorna kan användas
A Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur källorna kan användas
Centralt innehåll
E Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett enkelt sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
C Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett utvecklat sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
A Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Centralt innehåll
• Tidsbegreppen och olika syn på dess betydelser
E Du kan använda historiska begrepp på ett ganska bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
C Du kan använda historiska begrepp på ett bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
A Du kan använda historiska begrepp på ett mycket bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: