Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Familjen

Skapad 2018-06-19 10:37 i Kattebäckskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 4 Geografi Samhällskunskap

Familjen Samhällskunskap

Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
Centralt innehåll
Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
Centralt innehåll
Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
E Du har baskunskaper om olika samhällsstrukturer.
C Du har baskunskaper om olika samhällsstrukturer.
A Du har baskunskaper om olika samhällsstrukturer.
Centralt innehåll
Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion. De offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
E Du kan undersöka och beskriva med begrepp på ett ganska bra och enkelt sätt hur sociala och ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
C Du kan undersöka och beskriva med begrepp på ett bra och utvecklat sätt hur sociala och ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
A Du kan undersöka och beskriva med begrepp på ett mycket bra och välutvecklat sätt hur sociala och ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Centralt innehåll
Ekonomiska villkor för barn i Sverige. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
E Du kan beskriva barnets rättigheter. Du ger exempel på vad det kan betyda för barn i Sverige.
C Du kan beskriva barnets rättigheter. Du ger exempel på vad det kan betyda för barn i Sverige.
A Du kan beskriva barnets rättigheter. Du ger exempel på vad det kan betyda för barn i Sverige.
Centralt innehåll
Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, t.ex. elevråd och förändringar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, t.ex. genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
E Du har baskunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag.
C Du har goda kunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag.
A Du har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag.
Centralt innehåll
Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
E Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur människor och grupper kan påverka beslut på olika nivåer. Du diskuterar på ett enkelt sätt saker som minskar människor möjligheter att påverka.
C Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur människor och grupper kan påverka beslut på olika nivåer. Du diskuterar på ett utvecklat sätt saker som minskar människor möjligheter att påverka.
A Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur människor och grupper kan påverka beslut på olika nivåer. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt saker som minskar människor möjligheter att påverka.
E Du kan undersöka frågor som du känner till om samhället. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur de hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
C Du kan undersöka frågor som du känner till om samhället. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur de hänger ihop med varandra på ett utvecklat sätt.
A Du kan undersöka frågor som du känner till om samhället. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur de hänger ihop med varandra på ett utvecklat sätt.

Familjen Geografi

Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
Centralt innehåll
Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
E Du kan diskutera hållbar utveckling och ge enkla förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka vardagen.
C Du kan diskutera hållbar utveckling och ge utvecklade förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka vardagen.
A Du kan diskutera hållbar utveckling och ge välutvecklade förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka vardagen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: