👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ugglums skola, Teknik, 7-9 (VT-18)

Skapad 2018-06-19 10:39 i Ugglums skola 5-9 Partille
En generell matris i Teknik för år 7-9 där förmågorna beskrivs med egna ord, men kunskapskraven är ordagrant återgivna från LGR 11
Grundskola 7 – 9 Teknik

En allmän matris där alla förmågor i teknikämnet beskrivs

TEKNISKA LÖSNINGAR

E
C
A
Att urskilja tekniska lösningar i vardagen och beskriva dess funktion och ändamål med hjälp av tekniska begrepp.
Du kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med VISS användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ENKELT IDENTIFIERBARA delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med RELATIVT GOD användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur INGÅENDE delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med GOD användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion OCH VISAR DÅ PÅ ANDRA LIKNANDE LÖSNINGAR.
Att kunna resonera om olika material och deras användning i olika föremål.
Du för ENKLA OCH TILL VISS del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Du för UTVECKLANDE OCH RELATIVT väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Du för VÄLUTVECKLADE OCH VÄL underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.

TEKNISKT ARBETSSÄTT

E
C
A
Att visa/använda dina tekniska förmågor i praktiskt konstruktionsarbete
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och PRÖVA möjliga idéer till lösningar samt utforma ENKLA fysiska eller digitala modeller.
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva OCH OMPRÖVA möjliga idéer till lösningar samt utforma UTVECKLADE fysiska eller digitala modeller.
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och SYSTEMATISKT pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma VÄLUTVECKLADE OCH GENOMARBETADE fysiska eller digitala modeller.
Att föra arbetsprocessen framåt
Under arbetsprocessen BIDRAR du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen FORMULERAR och VÄLJER du handlingsalternativ som med NÅGON BEARBETNING leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Att dokumentera ditt arbete med skisser, ritningar, rapporter och olika slags modeller
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, ritningar, fysiska eller digitala modeller eller rapporter där intentionen i arbetet TILL VISS DEL är synliggjord.
Du gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, ritningar, fysiska eller digitala modeller eller rapporter där intentionen i arbetet ÄR RELATIVT VÄL synliggjord.
Du gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, ritningar, fysiska eller digitala modeller eller rapporter där INTENTIONEN I ARBETET ÄR väl synliggjord.

TEKNIK, MÄNNISKA, SAMHÄLLE OCH MILJÖ

E
C
A
Att förstå teknikens betydelse i samhället och hur tekniken har förändrats genom historien
Du kan föra ENKLA OCH TILL VISS DEL underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Du kan föra UTVECKLADE OCH RELATIVT VÄL underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Du kan kan föra VÄLUTVECKLADE OCH VÄL underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Att förstå och ta ställning till hur olika tekniska lösningar kan få konsekvenser för samhälle, individ och miljö.
Du kan föra ENKLA OCH TILL VISS DEL underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Du kan föra UTVECKLADE OCH RELATIVT VÄL underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Du kan föra VÄLUTVECKLADE OCH VÄL underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.