Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris Hkk period I

Skapad 2018-06-19 10:42 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Grundskola 8 Hem- och konsumentkunskap
Insats krävs
Du har ännu inte visat tillräckligt av dina förmågor och kunskaper i ämnet.
Grundläggande kunskaper
Du visar till viss del dina förmågor och kunskaper i ämnet. Du gör det enbart i för dig välkända sammanhang.
Utvecklade kunskaper
Du visar relativt väl dina förmågor och kunskaper i ämnet. Du gör det vid olika lärtillfällen och sammanhang.
Väl utvecklade kunskaper
Du visar tydligt och väl dina förmågor och kunskaper i ämnet. Du gör det oavsett lärtillfälle och sammanhang.
Mat, måltider och hälsa
Du kan följa recept och tillaga måltider. Du kan genomföra andra uppgifter som hör till måltiden och arbetet i hem och familj.
Du har ännu inte visat dina förmågor och/eller kunskaper. Du har låg närvaro i undervisningen. Det finns inget underlag för en bedöming.
Du deltar till viss del i det praktikska arbetet i undervisningen. Du lär nytt genom att använda för dig välkända kunskaper och erfarenheter.
Du deltar relativt väl i undervisningens olika sammanhang. På ett varierat sätt använder du relativt väl dina tidigare kunskaper, erfarenheter och förmågor för att utvecklas inom ämnet.
På ett varierat sätt använder du dina tidigare kunskaper, erfarenheter och förmågor. Du kan lära i samverkan med andra. Du vidareutvecklas genom ämnesundervisningen i såväl konkreta som teoretiska moment.
Resonemang
Du bedömmer din egen arbetsinsats och resultat. Du kan resonera och förklara för klasskamrater kring dina val i olika situationer.
Du har ännu inte visat dina förmågor och/eller kunskaper. Det finns inget underlag för en bedöming.
Du för delvis underbyggda resonemang. I enklare situationer kan du till viss del förklara (motivera) dina val, Till viss del kan du samtala tillsammans med andra för att hitta lösningar i enkla och välkända situationer. Du utgår i huvudsak från ett av perspektiven "H-E-M" (Hälsa - Ekonomi - Miljö) i dina resonemang.
Du för relativt väl underbyggda resonemang, förklarar och motiverar dina val. Du kan relativt väl samtala tillsammans med andra för att hitta lösningar. Du gör det i välkända som nya situationer. Du utgår från flera av ämnets tre perspektiv "H-E-M" (Hälsa - Ekonomi - Miljö) i dina resonemang.
Du för väl underbyggda resonemang med tillhörande egna exempel kring olika delar i undervisningen. Du kan samtala och arbeta tillsammans med olika personer för att hitta lösningar på såväl välkända som oförutsädda situationer. Du använder på ett varierat sätt alla perspektiven i ämnet "H-E-M" (Hälsa - Ekonomi - Miljö) i dina resonemang.
Hälsa och Miljö
I dina resonemang tar du hänsyn till hälsa, miljö och pris för olika livmedel och/eller kombinationer av livsmedel (måltid). Du motiverar dina val av förvaring och hantering av livsmedel. Du utgår från ämnets tre perspektiv "H-E-M".
Du har ännu inte visat dina förmågor och/eller kunskaper.Det finns inget underlag för en bedöming.
Du gör enkla och välkända val. Du resonerar på enkla sätt kring centrala begrepp och sammanhang kopplade till hälsa och miljö. Du använder till viss del dina tidigare kunskaper, erfarenheter och förmågor för att lära dig nytt. Du kan till viss del arbeta tillsammans med olika personer kring olika arbetsuppgifter i såväl teoretiska som praktiska pass.
Du deltar oftast och är aktiv i undervisningen. Du resonerar och ger delvis underbyggda resonemang. Du kopplar samman dina svar med centrala begrepp och alterantiva sammanhang i relation till hälsa och miljö. Du kan relativt väl arbeta tillsammans med olika personer kring olika arbetsuppgifter i såväl teoretiska som praktiska pass.
Du deltar aktivt och till mycket stor del i undervisningens alla delar. Du klarar av att välja i såväl välkända som okända situationer. Du kan lösa vardagliga problem av olika karaktär. Du resonerar och ger väl underbyggda resonemang. Du kopplar samman dina svar med flera och olika centrala begrepp. Du motiverar och beskriver alterantiva sammanhang i relation till hälsa och miljö. Du kan arbetar tillsammans med olika personer kring olika arbetsuppgifter.
Presentation
Enskild arbetsuppgift (enligt kursplanering)
Du har inte genomfört uppgiften. Slutresultatet av ditt arbete motsvarar således inte ett godkänt betyg.
Du har till viss del utfört uppgiften. Du har skapat ett slutresultat av enkel karaktär.
Du har relativt väl utfört uppgiften. Du visar genom egna initiativ att du är relativt väl insatt i det valda begreppet. Slutresultatet visar relativt väl ditt kunnande inom arbetsområdet.
Du har på ett mycket tydligt sätt redogjort för dina kunskaper och förmågor. Du har genomfört uppgiften på ett sådant sätt att slutresultatet kan anses vara av hög kvalitet.
Bak med jäst
Enskild teoretisk uppgift innan det praktiska momentet.' Enskild praktisk arbetsuppgift.
Du har inte genomfört uppgiften. Slutresultatet av ditt arbete motsvarar således inte ett godkänt betyg.
Du har till viss del utfört uppgiften. Båda delarna av arbetsområdet är genomförda på grundläggande sätt. Du har i en låg grad/utsträckning planerat, utfört och bedömt din insats.
Du har relativt väl utfört uppgiften. Du visar genom egna initiativ hur ett recept kan varieras, hur olika smaker och koncistenser kan skapas. Båda delarna av arbetsområdet är relativt väl utförda. Du kan med egna ord formulera, motivera och resonera kring in insats.
Du har på ett mycket tydligt sätt dina kunskaper och förmågor. Du har genomfört uppgiftens båda delar på ett sådant sätt att slutresultatet kan anses vara av hög kvalitet (smak, färg, koncistens osv. ) Du visar genom egna initiativ hur ett recept kan varieras, hur olika smaker och koncistenser kan skapas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: