Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati, lag och rätt

Skapad 2018-06-19 11:27 i Kattebäckskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 6 Samhällskunskap

Demokrati, lag och rätt

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Centralt innehåll
Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
E Du kan undersöka och beskriva med begrepp på ett ganska bra och enkelt sätt hur rättsliga och politiska strukturer i samhället är uppbyggt och fungerar.
C Du kan undersöka och beskriva med begrepp på ett bra och utvecklat sätt hur rättsliga och politiska strukturer i samhället är uppbyggt och fungerar.
A Du kan undersöka och beskriva med begrepp på ett mycket bra och välutvecklat sätt hur rättsliga och politiska strukturer i samhället är uppbyggt och fungerar.
Centralt innehåll
Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, t.ex. elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, t.ex. genom att rösta i allmänna val.
E Du har baskunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag.
C Du har goda kunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag.
A Du har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag.
Centralt innehåll
Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelser för eleven.
E Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur människor och grupper kan påverka beslut på olika nivåer. Du diskuterar på ett enkelt sätt saker som minskar människors möjligheter att påverka.
C Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur människor och grupper kan påverka beslut på olika nivåer. Du diskuterar på ett utvecklat sätt saker som minskar människors möjligheter att påverka.
A Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur människor och grupper kan påverka beslut på olika nivåer. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt saker som minskar människors möjligheter att påverka.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: