Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska (åk 4-5, 2018)

Skapad 2018-06-19 21:52 i Marnässkolan Ludvika
Grundskola 4 – 5 Svenska

Läsförståelse

träna mer
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och undgdomar med...
flyt
gott flyt
mycket gott flyt
...genom att använda lässtrategier på ett...sätt.
i huvudsak fungerande
ändamålsenligt
ändamålsenligt och effektivt
Genom att göra...sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar...
enkla, kronologiska
relativt utvecklande
utvecklade
...med... koppling till sammanhanget...
viss
relativt god
god
...visar du... läsförståelse.
grundläggande
god
mycket god

Resonemang

träna mer
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter, tolka och föra...underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk...
enkla och till viss del
utvecklade och relativt väl
välutvecklade och väl
...samt på ett...sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
enkelt
utvecklat
välutvecklat

Skrivförmåga

träna mer
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan skriva olika slags texter med...innehåll...
begripligt
relativt tydligt
tydligt
...och...fungerande struktur...
i huvudsak
relativt väl
väl
...samt ...språklig variation.
viss
förhållandevis
god
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med...säkerhet.
viss
relativt god
god
De berättande texter du skriver innehåller...gestaltande beskrivningar...
enkla
utvecklade
välutvecklade
...och ...handling.
enkel
utvecklad
välutvecklad

Källanvändning

träna mer
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett...urval av källor...
avgränsat
avgränsat
avgränsat
...och för då ...resonemang om informationens användbarhet.
enkla
utvecklade
välutvecklade

Bearbeta text

träna mer
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sammanställningarna innehåller... beskrivningar, egna formuleringar...
enkla
utvecklade
välutvecklade
...och... användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
viss
relativt god
god
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett...sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
i huvudsak
ändamålsenligt
ändamålsenligt och effektivt
Dessutom kan du ge ...omdömen om texters innehåll...
enkla
utvecklade
välutvecklade
...och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett...fungerande sätt.
i huvudsak
relativt väl
väl

Muntlig förmåga

träna mer
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till...del upprätthåller samtalet.
viss
relativt väl
väl
Dessutom kan du förbereda och genomföra ...muntliga redogörelser...
enkla
relativt utvecklade
välutvecklade
...med...fungerande inledning, innehåll och avslutning...
i huvudsak
relativt väl
väl
...och...anpassning till syfte och mottagare.
viss
relativt god
god
Du kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: