Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia (åk 4-5, 2018)

Skapad 2018-06-19 21:55 i Marnässkolan Ludvika
Grundskola 4 – 5 Historia

Historiska händelser och levnadsvillkor

träna mer:
nivå 1
nivå 2
nivå 3
Du har ...kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
grundläggande
goda
mycket goda
Du visar det genom att föra...underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
enkla och till viss del
utvecklade och relativt väl
välutvecklade och väl

Tid- och utvecklingslinjer

träna mer:
nivå 1
nivå 2
nivå 3
Du kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då...samband mellan olika tidsperioder.
enkla
förhållandevis komplexa
komplexa
Du visar också nur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar ditt resonemang med...underbyggda hänvisningar till det förflutna.
enkla och till viss del
utvecklade och relativt väl
välutvecklade och väl
Källors användbarhet
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor och för då...resonemang om källornas användbarhet.
enkla
utvecklade
välutvecklade

Tolkningar

träna mer:
nivå 1
nivå 2
nivå 3
Du kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra...resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
enkla
utvecklade
välutvecklade och nyanserade
Begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett... fungerande sätt.
i huvudsak
relativt väl
väl
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: