Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik (4-5, 2018)

Skapad 2018-06-19 22:05 i Marnässkolan Ludvika
Grundskola 4 – 5 Matematik

Problemlösning

träna mer
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett...fungerande sätt
I huvudsak
Relativt väl
Väl
genom att välja och använda strategier och metoder med...anpassning till problemets karaktär.
Viss
Förhållandevis god
god
Du beskriver tillvägagångssätt på ett...sätt...
I huvudsak
Relativt väl
Väl
...och för ...underbyggda resonemang om resultatets rimlighet i förhållande till problemsituationen
Enkla och till viss del
Utvecklade och relativt väl
Välutvecklade och väl
...samt kan...förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Bidra till och ge något
Ge något
Ge

Begreppsförståelse

träna mer
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du har ...kunskaper om matematiska begrepp...
Grundläggande
Goda
Mycket goda
...och visar dem genom att använda dem i ...sammanhang...
Välkända
Bekanta
Nya
...på ett...fungerande sätt.
I huvudsak
Relativt väl
Väl
Du kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett...fungerande sätt.
I huvudsak
Relativt väl
Väl
I beskrivningar kan du växla mellan olika uttrycksformer samt föra...resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Enkla
Utvecklande
Välutvecklade

Metoder

träna mer
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan välja och använda...matematiska metoder...
I huvudsak fungerande
Ändamålsenliga
Ändamålsenliga och effektiva
...med...till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik...
Viss anpassning
Relativt god anpassning
God anpassning
...samt samband och förändring med...resultat.
Tillfredsställande
Gott
Mycket gott

Kommunikation

träna mer
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett...sätt...
I huvudsak fungerande
Ändamålsenligt
Ändamålsenligt och effektivt
...och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer, och andra matematiska uttrycksformer med...anpassning till sammanhanget.
Viss
Delvis god
God
I redovisningar och samtal kan du föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som...
Till viss del för resonemangen framåt
För resonemangen framåt
För resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: