Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sva (åk 4-5, 2018)

Skapad 2018-06-19 22:06 i Marnässkolan Ludvika
Grundskola 4 – 5 Svenska som andraspråk

Läsförståelse

träna mer:
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med...
flyt
gott flyt
mycket gott flyt
...genom att använda lässtrategier på ett...sätt
i huvudsak fungerande
ändamålsenligt
ändamålsenligt och effektivt
Genom att göra... sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar...
enkla, kronologiska
utvecklade
välutvecklade
...med ...koppling till sammanhanget...
viss
relativt god
god
...visar du ...läsförståelse.
grundläggande
god
mycket god
Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter och referensramar, tolka och föra enkla och ...underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
till viss del
relativt väl
väl
Du kan även beskriva din upplevelse av läsning på ett...sätt.
enkelt
utvecklat
välutvecklat

Skrivförmåga

träna mer:
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan skriva olika slags texter med...innehåll...
begripligt
relativt tydligt
tydligt
...fungerande struktur och viss språklig variation.
i huvudsak
relativt väl
väl
I enkla texter kan du använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett...fungerande sätt.
i huvudsak
relatlivt väl
väl
De berättande texter du skriver innehåller...gestaltande
enkla
utvecklade
välutvecklade
...och ...handling.
enkel
utvecklad
välutvecklad

Källor

träna mer:
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då ...resonemang om informationens användbarhet.
enkla
utvecklade
välutvecklade

Begreppsförståelse

träna mer:
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sammanställningarna innehåller... beskrivningar, egna formuleringar...
enkla
utvecklade
välutvecklade
...och användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
viss
relativt god
god
Genom att kombinera text med olika estetsika uttryck så att de samspelar på ett...sätt kan du förtydliga, förstärka och levandegöra dina budskap.
i huvudsak fungerande
ändamålsenligt
ändamålsenligt och effektivt
Dessutom kan du ge ...omdömen om texters innehåll och språk...
enkla
utvecklade
välutvecklade
...och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett...fungerande sätt.
i huvudsak
relativt väl
väl

Muntlig förmåga

träna mer:
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan med ett...ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen...
i huvudsak fungerande
ändamålsenligt
ändamålsenligt och effektivt
på ett...sätt.
enkelt
utvecklat
välutvecklat
I samtalen kan du ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som ...upprätthåller samtalet.
till viss del
relativt väl
väl
Du använder då...fungerande språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd.
i huvudsak
relativt väl
väl
Dessutom kan du förbereda och genomföra...muntliga redogörelser...
enkla
utvecklade
välutvecklade
...med...fungerande inledning, innehåll och avslutning...
i huvudsak
relativt väl
väl
...och ...anpassning till syfte och mottagare.
viss
relativt god
god
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: