Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik (åk 4-5, 2018)

Skapad 2018-06-19 22:54 i Marnässkolan Ludvika
Grundskola 4 – 5 Musik
Träna mer:
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Gemensam sång
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då ........rytm och tonhöjd.
i någon mån
relativt säkert
med säkerhet
Spela & ackompanjera
Eleven kan även ...... en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma
spela delar av
spela övervägande delar av
spela
samt ........... på ett ackordinstrument
bidra till ackompanjemang
ackompanjera
ackompanjera
...med några ackord
..och byter då några ackord med flyt
...och byter då ackord med flyt.
Sjunga och spela
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument ........ tajming
....i viss mån med....
....med relativ god.... och med relativt passande karaktär
....med god.... och passande karaktär
Skapa musik
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, ............musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former
bidra till att skapa
skapa
skapa
och pröva hur dessa kan .... till en ........ komposition.
...bidra ...... fungerande
...sättas samman.....vissa delar fungerande
...sättas samman ..... i stora delar fungerande
Resonemang
Eleven kan föra ....... resonemang om eget och andras musicerande.
enkla
utvecklade
välutvecklade
Upplevelse
Eleven kan även uttrycka sig på ett ..... sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
enkelt
utvecklat
välutvecklat
Karaktärsdrag
Dessutom kan eleven med ...... säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer
viss
relativt god
god
Instrument
samt med ...... säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
viss
relativt god
god
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: