Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sv A, nivå 2

Skapad 2018-06-20 12:32 i Gamla STR F-6 2021 Båstad
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk

Läsa

Kan läsa hela meningar.
Kan läsa din text och prata om det du ritat och skrivit
Kan bokstavsljuden.
Läsa faktatexter för barn och återberätta innehållet.
Kunna läsa och följa en instruktion i punktform.
Titta i tidningar och se hur bild och text samspelar.

Skriva

Kan skriva enkla texter om ämnen som du känner till.
Kan skriva olika slags texter med hjälp och genom att härma.
Kan skriva läsligt för hand och/eller på datorn.
Kan rita en bild till en text.
Kan prata om det du ritat och skrivit och göra förändringar med hjälp.
Kan forma bokstäverna.
Kan vokalerna.
Kan stor och liten bokstav.
Du kan ibland sätta ut punkt efter meningens slut.
Stavar en del ord rätt.
Kunna rita och skriva en mening om vad vi pratat om eller gjort.

Tala

Ställer frågor för att förstå.
Vågar säga någonting i gruppen.
Kan säga någonting inför klassen på svenska och resten på sitt modersmål.
Känner till att svenskan kan ha olika uttal.
Känner igen några sagor, berättelser eller myter från Sverige och modersmålets språkområde.
Kunna göra en enkel dramatisering av en saga.
Kunna fantisera ihop en egen berättelse med en inledning, handling och avslutning.
Kunna återberätta en text och svara på frågor på och mellan raderna.
Kunna uttrycka sig med skolrelaterade ord och säga sin åsikt.
Jämföra några ord på modersmålet med svenskan.
Känna till skillnaden mellan tal och skriftspråk
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: