Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella prov i matematik åk 3

Skapad 2018-06-20 13:49 i Bringsta skola Nordanstig
Nationella prov åk 3 matematik vt 2018. Bringstaskolan
Grundskola 3 Matematik
Innehåll
Förmågor
Delprovsresultat
Grön markering visar att eleven har nått kravnivån för delprovet
Delprov A
Muntlig uppgift i grupp: Tal i bråkform Enkla problem
Problemlösning Begrepp Resonemang Kommunikation
A Kravnivå 2/3
Delprov B,
Rumsuppfattning Geometriska begrepp
Begrepp Metod Resonemang Kommunikation
B Kravnivå 9/15
Delprov C
Förståelse för räknesätten Enkla problem
Problemlösning Begrepp Metod Kommunikation
C Kravnivå 9/14
Delprov D
Tid Volym Enkla problem
Problemlösning Begrepp Metod Kommunikation
D Kravnivå 9/14
Delprov E
Matematiska likheter Proportionella samband Enkla problem
Problemlösning Begrepp Metod Kommunikation
E Kravnivå 10/15
Delprov F
Positionssystemet Skriftliga räknemetoder
Begrepp Metod Kommunikation
F Kravnivå F1: 9/13 F2: 8/12
Delprov G
Tal i bråkform Huvudräkning Matematiska likheter Enkla problem
Problemlösning Begrepp Resonemang Kommunikation
G Kravnivå G1: 6/9 G2: 9/12
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: