Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO åk 1-3

Skapad 2018-06-21 12:14 i Södra skolan Falun
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)

NO

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, naturbruk och miljö. Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling.
Nivå 1
Nivå 2
Kunskapskrav i årskurs 3
Årstider
Du vet vad årstiderna heter .
Du vet vad årstiderna heter och kan berätta om några kännetecken för de olika årstiderna.
Du kan i samtal berätta hur naturen förändras under årstiderna.
Växter
Du känner till namnet på några blommor och träd.
Du känner till namnet på några växter och träd.
Du kan namnet på några växter och träd. Du kan sortera dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
Djur
Du känner till några vanliga djur som finns i närområdet.
Du kan namnge och beskriva några vanliga djur som lever i Sverige.
Du kan namnge några djur och sortera dem efter olika egenskaper samt ge exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
Livscykler växter
Du känner till begreppet livscykel.
Du vet vad begreppet livscykel innebär.
Du kan ge exempel på och förklara livscyklar hos några växter.
Livscykler djur
Du känner till begreppet livscykel.
Du vet vad begreppet livscykel innebär.
Du kan ge exempel på och förklara livscyklar hos några djur.
Människokroppen
Du känner till människokroppens sinnen och kan förklara vilken betydelse de har.
Du känner till några av människans kroppsdelar och kan förklara vilken funktion/uppgift de har.
Du kan berätta om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
Friktion, jämvikt och tyngdkraft.
Du deltar i samtal om friktion, jämvikt och tyngdkraft.
Du deltar och bidrar med egna tankar om friktion, jämvikt och tyngdkraft.
Du kan samtala om friktion, jämvikt och tyngdkraft i relation till lek och rörelse.
Du känner till vad några föremål i vår vardag är tillverkade av för material.
Du kan beskriva vad några förmål är tillverkade av för material.
Du kan beskriva vad några föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
Ljud
Du deltar i samtal om ljud och känner till hur ljud uppstår.
Du kan med egna ord berätta om vad ljud är och hur det uppstår.
Du kan berätta om vad ljud är och relatera till egna iakttagelser.
Ljus
Du deltar i samtal om ljus och känner till hur ljus uppstår.
Du kan med egna ord berätta om vad ljus är och hur det uppstår.
Du kan berätta om ljus och relatera till egna iakttagelser.
Vatten
Du deltar i samtal om vattnets egenskaper och dess olika former.
Du kan med egna ord berätta om vattets egenskaper och dess olika former.
Du kan berätta och ge exempel på egenskaper hos vatten och relatera till egna iakttagelser.
Luft
Du deltar i samtal om luftens egenskaper.
Du kan med egna ord berätta om luftens egenskaper.
Du kan berätta och ge exempel på egenskaper hos luft och relatera till egna iakttagelser.
Skönlitteratur, myter och konst
Du känner till några berättelser och myter som handlar om naturen och människan.
Du känner till några berättelser, myter och konst som handlar om naturen och människan.
Du kan samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
Rymden
Du känner till jorden, solen, månen och några andra planeter.
Du känner till månens olika faser och några vanliga stjärnbilder.
Du kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
Lösningar och blandningar
Du känner till några blandningars olika beståndsdelar.
Du kan med egna ord berätta om några olika lösningars beståndsdelar.
Du kan separera lösningar och blandningar med enkla metoder.
Fältstudier och undersökningar
Du deltar när vi gör observationer, undersökningar och fältstudier.
Du kan utifrån tydliga instruktioner utföra egna fältstudier och andra typer av enkla undersökningar, som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
Enkla samband i naturen
Du kan med hjälp av en vuxen beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
Du kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
Dokumentation
Du kan delta i gemensam dokumentation av undersökningar.
Du kan med hjälp av en vuxen dokumentera dina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och med stöd använda dem i diskussioner och samtal.
Du kan dokumentera dina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
Observationer och undersökningar
Du kan med hjälp av en vuxen genomföra en enklare undersökning med hjälp av tydliga instruktioner tillsammans med dina klasskamrater.
Du kan genomföra en enklare undersökning med hjälp av tydliga instruktioner tillsammans med dina klasskamrater.
Du kan genomföra en enklare undersökning med hjälp av tydliga instruktioner på egen hand samt göra jämförelser mellan egna och andas resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: