Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapskrav Moderna språk M1

Skapad 2018-06-25 11:53 i Rättviksskolan Rättvik
Kunskapskrav Moderna språk M1 inom ramen elevens val
Grundskola 6 – 9

Kunskapskrav M1 inom ramen elevens val

Rubrik 1

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Lyssna/Läsa - receptiva förmågor
Eleven kan förstå
vanliga ord och enkla fraser.
det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer.
det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer.
Förstå och visa
Eleven visar förståelse genom att
i mycket enkel form redogöra för innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
i mycket enkel form redogöra för innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
i enkel form redogöra för innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Strategier
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig
av någon strategi för lyssnande och läsning.
i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Välja och använda
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt
med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Tala/Skriva - produktiva förmågor
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig
enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser.
enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar.
enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Förbättra sin egen produktion
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra
enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
enkla förbättringar av egna framställningar.
Interaktion (Samtala)
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig
enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser.
enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar.
Strategier vid interaktion
Eleven kan välja och använda sig av
av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Realia
Eleven kommenterar
i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: