Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO 1-3

Skapad 2018-06-26 06:03 i Vretaskolan Östhammar
Centralt innehåll 1-3
Grundskola F – 3

Att leva tillsammans

F
Åk 1
Åk 2
Åk 3
Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
Jag och min familj
Skolan förr och nu
Arbete och fritid förr och nu Intervjua en äldre person Tekniska lösningar och deras utveckling
Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
Mitt hus
inom FN-temat
inom FN-temat
inom FN-temat
Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
värdegrundsarbetet
värdegrundsarbetet
värdegrundsarbetet
värdegrundsarbetet Livsfrågor inom olika religioner och tidsepoker
Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
värdegrundsarbetet
värdegrundsarbetet
värdegrundsarbetet Normer och regler i digitala miljöer
värdegrundsarbetet Normer och regler i digitala miljöer
Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
trafikbingo reflexer
Säker skolväg

Att leva i närområdet

F
Åk 1
Åk 2
Åk 3
Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
kartan forntiden
Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
Gimovandring
Gimovandring
Gimovandring Hemortens historia
Gimovandring Besök på hembygdsgården
Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
Hemortens historia
Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
Julkrubban i kyrkan
Julkrubban i kyrkan
Julkrubban i kyrkan
Julkrubban i kyrkan
Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
Inom tema för skola/omvärld besök på brandstationen besök av Folktandvården
Inom tema för skola/omvärld
besök av Folktandvården
Yrken och verksamheter i närområdet.
Inom tema för skola/omvärld
Inom tema för skola/omvärld

Att leva i världen

F
Åk 1
Åk 2
Åk 3
Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
Betydelsefulla platser och länder som finns representerade i klassen
Betydelsefulla platser och länder som finns representerade i klassen karta och jordglob
Norden
Världsdelar och världshav
Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
Inom tema för forntiden
Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
Inom tema för forntiden
Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
Inom tema för forntiden
Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
Stjärnor och stjärnbilder
Nordisk mytologi i samband med forntiden
Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
julberättelsen
högtider och psalmer inom kristendom berättelser ur Bibeln
faktakunskap
livsfrågor inom olika religioner
Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
Skräpplockardag Hållbar utveckling
Skräpplockardag Hållbar utveckling
Skräpplockardag Hållbar utveckling
Skräpplockardag Hållbar utveckling
Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
Inom FN-temat
Inom FN-temat
Inom FN-temat
Inom FN-temat
Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
Inom matematik och spel
Inom matematik och spel
Inom matematik och spel Ekonomi - vad kostar det?
Inom matematik och spel
Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
Lilla Aktuellt
Lilla Aktuellt

Att undersöka verkligheten

F
Åk 1
Åk 2
Åk 3
Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
Källkritik
Källkritik
Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
Inom matematiken
orientering
orientering
orientering kartkunskap
Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
Inom tema framtid
Inom tema framtid
Inom tema framtid
Inom tema för historia
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: