Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mental träning [Helhetsmatriss] RP

Skapad 2018-07-03 21:32 i Prins Wilhelmgymnasiet 1 Flen
Helhetsmatriss med centralt innehåll och kunskapskrav
Gymnasieskola Hälsa

Centralt innehåll

  • Psykologiska faktorer i relation till prestation.
  • Olika stressorer i vardagen.
  • Teoretiska modeller för stresshantering.
  • Aktuell forskning inom området.
  • Motivation och målfokusering.
  • Mentala avslappnings- och träningsmetoder, till exempel mindfulness.
  • Pedagogiska modeller för instruktion och handledning.
E
D
C
B
A
Faktorer för prestationsförmåga
Eleven beskriver översiktligt olika faktorer i människors vardag som påverkar prestationsförmågan.
Eleven beskriver utförligt olika faktorer i människors vardag som påverkar prestationsförmågan.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika faktorer i människors vardag som påverkar prestationsförmågan.
Effekter; stress hantering
I beskrivningen diskuterar eleven översiktligt olika fysiologiska och psykologiska effekter samt hur de påverkar människors prestationer och förmåga att hantera stress.
I beskrivningen diskuterar eleven utförligt olika fysiologiska och psykologiska effekter samt hur de påverkar människors prestationer och förmåga att hantera stress.
I beskrivningen diskuterar eleven utförligt och nyanserat olika fysiologiska och psykologiska effekter samt hur de påverkar människors prestationer och förmåga att hantera stress.
Metoder
Eleven redogör även översiktligt för olika mentala tränings- och avslappningsmetoder
Eleven redogör även utförligt för olika mentala tränings- och avslappningsmetoder
Eleven redogör även utförligt och nyanserat för olika mentala tränings- och avslappningsmetoder
Stressorer
Eleven beskriver översiktligt egna och andras stressorer.
Eleven beskriver utförligt egna och andras stressorer.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat egna och andras stressorer.
Begrepp & teorier
I beskrivningarna och redogörelsen använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier.
I beskrivningarna och redogörelsen använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier.
I beskrivningarna och redogörelsen använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier.
Planera & genomföra
Eleven planerar och genomför i samråd med handledare mentala tränings- och avslappningsmetoder för ökad motivation och målfokusering, med ett tillfredsställande resultat.
Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare mentala tränings- och avslappningsmetoder för ökad motivation och målfokusering, med ett tillfredsställande resultat.
Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare mentala tränings- och avslappningsmetoder för ökad motivation och målfokusering, med ett gott resultat. och anpassar vid behov sitt arbete till ändrade förutsättningar.
Motivera
Eleven motiverar översiktligt sitt handlingssätt utifrån olika psykologiska teorier.
Eleven motiverar utförligt sitt handlingssätt utifrån olika psykologiska teorier.
Eleven motiverar utförligt och nyanserat sitt handlingssätt utifrån olika psykologiska teorier.
Dokumentation & utvärdering
Eleven gör även en enkel dokumentation av sitt arbete samt utvärderar det och sitt resultat med enkla omdömen.
Eleven gör även en noggrann dokumentation av sitt arbete samt utvärderar det och sitt resultat med nyanserade omdömen.
Eleven gör även en noggrann och utförlig dokumentation av sitt arbete samt utvärderar det och sitt resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
Samarbeta & kommunicera
Dessutom samarbetar och kommunicerar eleven med viss säkerhet med andra, i bekanta situationer, på ett pedagogiskt sätt.
Dessutom samarbetar och kommunicerar eleven med viss säkerhet med andra, i nya situationer, på ett pedagogiskt sätt.
Dessutom samarbetar och kommunicerar eleven med säkerhet med andra, i nya situationer, på ett pedagogiskt sätt.
Bedöma egen förmåga
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: