Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT20 - Hem och konsumentkunskap matlagning

Skapad 2018-07-10 17:43 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Summering av terminens bedömningar i matlagning - planera och organisera måltider, metoder och utvärdera arbetsprocess.
Grundskola 9 Hem- och konsumentkunskap

F
E
C
A
Planera och tillaga
Du kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktiviteternas krav.
Du kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med relativt god anpassning till aktiviteternas krav.
Du kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med god anpassning till aktiviteternas krav.
Metoder
I arbetet kan du använda metoder, livsmedel och utrustning på ett huvudsak fungerade sätt.
I arbetet kan du använda metoder, livsmedel och utrustning på ett relativt väl fungerade sätt.
I arbetet kan du använda metoder, livsmedel och utrustning på ett väl fungerade sätt.
Utvärdera Arbetsprocessen
Du kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet. Därutöver kan du föra enkla och tillviss del underbyggda resonemang om hur varierad och balanserad måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Du kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet. Därutöver kan du föra enkla och relativt väl underbyggda resonemang om hur varierad och balanserad måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Du kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet. Därutöver kan du föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur varierad och balanserad måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: