Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Recension

Skapad 2018-08-10 12:20 i Öjersjö Brunn Partille
Grundskola F

SKRIVA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Skriva text, språkliga
Eleven kan skriva olika slags texter med stöd av läraren.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning...
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning...
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning...
Anpassning till texttyp
... samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
... samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
... samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer

LÄSA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Sammanfatta
Eleven kan på ett enkelt sätt sammanfatta texters innehåll med stöd av läraren.
Eleven kan göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Eleven kan göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Eleven kan göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka och föra resonemang
Eleven kan tolka enklare budskap i text med stöd av läraren.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: