Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träning och tävlingslära 2 Matris

Skapad 2018-08-13 21:25 i Stiernhooksgymnasiet Rättvik GY
Gymnasieskola 1 – 2 Specialidrott

Elevmatris

E
C
A
Kroppens byggnad, funktion, kost
- Eleven beskriver (1) kroppens anatomi, näringsfysiologi och energigivande processer och ger exempel på hur dessa kan påverkas av kost och träning.
(1) översiktligt
(1) utförligt
(1) utförligt och nyanserat
Tester
Eleven beskriver (1) hur olika fysiska och psykiska kvaliteter kan mätas genom tester. I beskrivningar och redogörelser använder eleven (2) centrala begrepp och teorier samt förklarar (3) samband och drar (4) slutsatser.
(1) översiktligt (2) med viss säkerhet (3) enkla (4) enkla
(1) utförligt (2) med viss säkerhet (3) ... (4) välgrundade
(1) utförligt och nyanserat (2) med säkerhet (3) ... (4) komplexa välgrundade och nyanserade
Värdering av egen förmåga
Vidare värderar eleven (1) sin förmåga att klara av de belastningar, fysiskt och psykiskt, som tränings- och tävlingsaktiviteter på elitnivå kräver. I sin tränings- och tävlingsverksamhet använder eleven (2) idrottspsykologiska teorier.
(1) med viss säkerhet (2) med viss säkerhet
(1) med viss säkerhet (2) med viss säkerhet
(1) med säkerhet (2) med säkerhet
Träningsprogram
Eleven (1) planerar utifrån kända teorier och uppsatta mål (2) olika träningsprogram för att utveckla den idrottsliga förmågan. (3) Utifrån planeringen genomför eleven träningsprogrammen (4) med lärare (5) Dessutom gör eleven en ... dokumentation av genomförda aktiviteter.
(1) ... (2) ... (3) ... (4) i samråd (5) ... (6) enkel
(1) väljer metoder och (2) samt aktuella förutsättningar, (3) ... (4) efter samråd (5) ... (6) noggrann
(1) väljer metoder och (2) samt aktuella förutsättningar, (3) I planeringen identifierar eleven kritiskt moment och förebygger hinder som kan uppstå vid genomförandet. I samband med detta motiverar eleven sina val. (4) efter samråd (5) samt anpassar genomförandet till den aktuella situationen. (6) noggrann och utförlig
Träningsprogram utvärdering
Eleven utvärderar träningsprogrammen med (1) omdömen utifrån uppsatta mål. I utvärderingen diskuterar eleven (2) möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar. Dessutom redogör eleven (3) för olika träningsmetoder och deras betydelse för prestationsutvecklingen inom specifik idrott.
(1) enkla (2) översiktligt (3) översiktligt
(1) nyanserade (2) utförligt (3) utförligt
(1) nyanserade (2) utförligt och nyanserat (3) utförligt och nyanserat
Förebygga skador och ohälsa
I tränings- och tävlingssituationen tar eleven ansvar (1) för att förebygga skador och ohälsa.
(1) ...
(1) samt anpassar tränings- och tävlingsplaneringen
(1) samt anpassar tränings- och tävlingsplaneringen
Träning och kroppsideal
Eleven diskuterar (1) olika uppfattning om träning och synsätt på kroppsideal samt jämlikhet och jämställdhet inom idrotten.
(1) översiktligt
(1) utförligt
(1) utförligt och nyanserat
Bedömning av egen förmåga
När eleven samråder med lärare bedömer hon eller han (1) den egna förmågan och situationens krav.
(1) med viss säkerhet
(1) med viss säkerhet
(1) med säkerhet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: