Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogiskt ledarskap

Skapad 2018-08-21 11:11 i Hagagymnasiet Borlänge
Centrala innehåll och kunskapskrav
Gymnasieskola 1 – 3
E
C
A
Fakta, Beskriva, ge exempel, samband och slutsats
Du beskriver översiktligt ledarskapets villkor och förutsättningar samt organisationsformer.
Du beskriver utförligt ledarskapets villkor och förutsättningar samt organisationsformer.
Du beskriver utförligt och nyanserat ledarskapets villkor och förutsättningar samt organisationsformer.
Du ger också exempel på vad som påverkar ledarskapet och organisationen.
Du ger också exempel på vad som påverkar ledarskapet och organisationen.
Du ger också exempel på vad som påverkar ledarskapet och organisationen.
I beskrivningarna använder du med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
I beskrivningarna använder du med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.
I beskrivningarna använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
Dessutom värderar eleven teorierna med nyanserade omdömen och argumenterar för deras styrkor och svagheter.
Källor
Du söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med enkla omdömen.
Du söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.
Du söker och bearbetar med säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.
Planering
Du planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, uppgifter och aktiviteter utifrån syfte och mål.
Du planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, uppgifter och aktiviteter utifrån syfte och mål.
Du planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, uppgifter och aktiviteter utifrån syfte och mål.
I planeringen identifierar eleven kritiska moment och förebygger hinder som kan uppstå under genomförandet.
Genomförande
Utifrån planeringen genomför du uppgifterna och aktiviteterna i samråd med handledare.
Utifrån planeringen genomför du uppgifterna och aktiviteterna efter samråd med handledare.
Utifrån planeringen genomför du uppgifterna och aktiviteterna efter samråd med handledare samt anpassar vid behov genomförandet till ändrade förutsättningar.
I arbetet interagerar du, samt kommunicerar med viss säkerhet, i samarbete och möten med människor.
I arbetet interagerar du, samt kommunicerar med viss säkerhet, i samarbete och möten med människor.
I arbetet interagerar du, samt kommunicerar med säkerhet, i samarbete och möten med människor.
Du diskuterar utförligt din egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid ditt eget handlande.
Du diskuterar utförligt och nyanserat din egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid ditt eget handlande.
Dokumentation
Dessutom gör du en enkel dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter. I dokumentationen använder du med viss säkerhet relevanta begrepp.
Dessutom gör du en noggrann dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter. I dokumentationen använder du med viss säkerhet relevanta begrepp.
Dessutom gör du en noggrann och utförlig dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter. I dokumentationen använder du med säkerhet relevanta begrepp.
Utvärdering
När arbetet är utfört utvärderar du uppgifterna och aktiviteterna med enkla omdömen utifrån uppsatta mål.
När arbetet är utfört utvärderar du uppgifterna och aktiviteterna med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål.
När arbetet är utfört utvärderar du uppgifterna och aktiviteterna med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål och deltagarnas respons.
I utvärderingen diskuterar du översiktligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
I utvärderingen diskuterar du utförligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
I utvärderingen diskuterar du utförligt och nyanserat möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
Du diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till uppgifterna och aktiviteterna.
Du diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till uppgifterna och aktiviteterna.
Du diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till uppgifterna och aktiviteterna.
I diskussionen framför du enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
I diskussionen framför du välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
I diskussionen framför du välgrundade och nyanserade argument för dina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
När du samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När du samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När du samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: