Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Valet 2018

Skapad 2018-08-21 14:27 i Roslagsskolan Norrtälje
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap

Målet med etta arbetsområde är att du ska förstå/kunna - Vad demokrati är - Skillnaden mellan en demokrati och diktatur - Hur ett politiskt val går till i Sverige - vilka de politiska partierna (riksdagen) är och vilka frågor de olika partierna tycker är de viktigaste - vad riksdagen gör - hur riksdagen utses - vad regeringen gör - hur regeringen utses - vad en kommun gör - vad ett landsting är och gör - vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till

E
C
A
Tillämpa kunskaper
Förstå begrepp. Använda kunskaper.
Du kan förklara en del fakta och begrepp och du kan du kan oftast sätta in fakta i ett sammanhang
Du förklara med egna ord fakta och nya begrepp. Du kan använda dina kunskaper (fakta och begrepp) även i fler sammanhang.
Du skiljer tydligt på fakta och åsikter, som kan hänvisas till källor. Du använder dig av kunskapen i olika sammanhang.
Analysförmåga
Har kunskaper och ser samband
Du kan göra några jämförelser mellan begreppen demokrati och diktatur. Du kan göra några jämförelser mellan de olika politiska partierna.
Du kan föra ett resonemang kring demokrati/diktatur genom att jämföra någon likhet och skillnad. Du kan föra ett resonemang kring de olika politiska partierna genom att jämföra någon likhet skillnad.
Du kan föra ett resonemang kring demokrati/diktatur genom att jämföra någon likhet och skillnad. Du kan föra ett resonemang kring de olika politiska partierna genom att jämföra någon likhet skillnad.
Se likheter och skillnader
Du reflekterar med hjälp, kring innehållet. Kan göra enkla jämförelser av t. ex hur riksdagen/landstinget/ kommunen fungerar eller beslut tas.
Du reflekterar kring innehållet genom att motivera din egen åsikt utifrån faktakunskaper/erfarenheter. Du gör jämförelser och drar egna slutsatser om t. ex riksdagen/landsting/ kommun fungerar eller beslut tas
Du reflekterar, argumenterar, jämför och drar slutsatser kring innehållet genom att använda egna och andras kunskaper, åsikter, argument och erfarenheter. Du använder faktakunskap/erfarenheter och visar förmåga att ifrågasätta egna och andras åsikter.
Värdera och kritiskt granska
Du kan få angivna källor att arbeta med. Du använder informationen och granskar med hjälp källan.
Du använder information från flera källor och motiverar varför du använder källorna. Du ställer frågorna: vem skriver vad och för vem?
Du är medveten om det finns olika vinklingar av information och kan på egen hand kritiskt granska och resonera kring källans budskap och syfte.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: