Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig presentation, samtala - Lärandematris

Skapad 2018-08-23 09:53 i Alléskolan Lerum
Öva inför NP åk 9 - presentera, leda diskussion, delta i diskussion.
Grundskola 9 Svenska

Öva inför NP åk 9 - presentera, leda diskussion, delta i diskussion.

Presentera

Att utveckla
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
INNEHÅLL
Jag...
  • Sv  E 9
sammanfattar texten berättar kortfattat vad jag tycker om det som förmedlas i texten ger ett exempel från texten
sammanfattar texten berättar vad jag tycker och förklarar varför jag tycker som jag gör ger flera exempel från texten
sammanfattar texten berättar vad jag tycker och förklarar varför jag tycker som jag gör ger flera exempel från texten och jämför t.ex. med andra texter och egna erfarenheter för att fördjupa resonemanget
KOMMUNIKATION
Jag...
talar oftast starkt, tydligt och långsamt tittar ibland upp på gruppen använder mitt kroppsspråk och har oftast kontroll över mina kroppsrörelser
talar starkt, tydligt och långsamt tittar ofta upp på gruppen använder mitt kroppsspråk och har kontroll över mina kroppsrörelser
talar starkt, tydligt och långsamt. Jag ändrar ibland tonhöjd och tempo tittar ofta upp på gruppen och flyttar blicken mellan olika personer använder mitt kroppsspråk, t.ex. händer, på ett naturligt sätt för att förklara och har hela tiden kontroll över mina kroppsrörelser
SPRÅK
Jag...
  • Sv  E 9
använder ord som de andra i gruppen förstår försöker att variera mina ord
använder ord som förklaras om de andra i gruppen ber om det varierar mina ord något
använder ord och förklarar dem om man själv känner att det behövs för gruppen varierar mina ord mycket

Leda diskussion

Att utveckla
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
STRUKTUR
Jag...
sätter igång en diskussion med hjälp av en fråga ser till att alla får prata avslutar diskussionen inom tiden försöker sammanfatta diskussionen
sätter igång en diskussion med hjälp av en fråga ser till att alla får prata och att gruppen håller sig till ämnet avslutar diskussionen inom tiden sammanfattar kort diskussionen
sätter igång en diskussion med hjälp av en fråga ser till att alla får prata och att gruppen håller sig till ämnet avslutar diskussionen inom tiden
Språk
Jag...
använder ord som de andra i gruppen förstår försöker att variera mina ord
använder ord som förklaras om de andra i gruppen ber om det varierar mina ord något
använder ord och förklarar dem om man själv känner att det behövs för gruppen varierar mina ord mycket

Delta i diskussion

Att utveckla
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
INNEHÅLL
berättar vad jag tycker och förklarar varför jag tycker som jag gör ger något exempel från texten
berättar vad jag tycker och förklarar varför jag tycker som jag gör ger flera exempel från texten
berättar vad jag tycker och förklarar varför jag tycker som jag gör ger flera exempel från texten och jämför t.ex. med andra texter och egna erfarenheter för att fördjupa resonemanget
KOMMUNIKATION
Jag...
  • Sv  E 9
lyssnar genom att ge någon bekräftelsesignal, t.ex. nickar låter ofta andra tala till punkt. berättar min åsikt ställer en fråga så att diskussionen kan fortsätta försöker att tala tydligt
lyssnar genom att ge några bekräftelsesignaler låter alltid andra tala till punkt. berättar min åsikt genom att ge ett nytt exempel eller ändra perspektiv ställer frågor så att diskussionen kan fortsätta talar tydligt och alla kan höra vad som sägs nästan hela tiden
lyssnar genom att ge flera bekräftelsesignaler låter alltid andra tala till punkt. berättar min åsikt genom att ge nya exempel och ändra perspektiv ställer frågor så att diskussionen fördjupas och kan fortsätta (ringar på vattnet) talar väldigt tydligt och alla kan höra vad som sägs hela tiden
SPRÅK
Jag...
använder ord som de andra i gruppen förstår försöker att variera mina ord
använder ord som förklaras om de andra i gruppen ber om det varierar mina ord något
använder ord och förklarar dem om man själv känner att det behövs för gruppen varierar mina ord mycket
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: