👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Estetisk verksamhet ESE år 1-4

Skapad 2018-08-28 10:45 i Rodengymnasiet Norrtälje
Ämnesområde Estetisk verksamhet, ESE på individuella programmet
Gymnasiesärskola 1 – 4 Estetisk verksamhet, ESE

Estetisk verksamhet

Kurskod: ESE

Centralt innehåll

Elev:

Bild och form

Material som används vid olika former av skapande, till exempel lera, papper, tyg och trä.

Material som används vid olika former av skapande, till exempel lera, papper, tyg och trä.

Grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Fördjupade kunskaper
Metoder, arbetssätt
Eleven deltar i att skapa estetiska uttryck som kommunicerar tankar, idéer och känslor. I arbete med bild och form deltar eleven i att använda tekniker, verktyg och material.
I kreativa processer inom musik, dans och drama deltar eleven i att välja och använda instrument, ljud, rytmer och rörelser. Eleven deltar i att undersöka hur några kulturella och estetiska uttryck är utformade och vilka budskap de förmedlar.
Eleven skapar estetiska uttryck som kommunicerar tankar, idéer och känslor. I arbete med bild och form väljer och använder eleven tekniker, verktyg och material.
I kreativa processer inom musik, dans och drama väljer och använder eleven instrument, ljud, rytmer och rörelser. Eleven undersöker och beskriver hur några kulturella och estetiska uttryck är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Traditionella och digitala tekniker. Verktyg som används vid skapande av bilder och former.

Grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Fördjupade kunskaper
Metoder, arbetssätt, kunskaper
Eleven deltar i att skapa estetiska uttryck som kommunicerar tankar, idéer och känslor. I arbete med bild och form deltar eleven i att använda tekniker, verktyg och material.
I kreativa processer inom musik, dans och drama deltar eleven i att välja och använda instrument, ljud, rytmer och rörelser. Eleven deltar i att undersöka hur några kulturella och estetiska uttryck är utformade och vilka budskap de förmedlar.
Eleven skapar estetiska uttryck som kommunicerar tankar, idéer och känslor. I arbete med bild och form väljer och använder eleven tekniker, verktyg och material.
I kreativa processer inom musik, dans och drama väljer och använder eleven instrument, ljud, rytmer och rörelser. Eleven undersöker och beskriver hur några kulturella och estetiska uttryck är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Färg, form och struktur vid skapande i olika tekniker och material.

Grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Fördjupade kunskaper
Metoder, arbetssätt
Eleven deltar i att skapa estetiska uttryck som kommunicerar tankar, idéer och känslor. I arbete med bild och form deltar eleven i att använda tekniker, verktyg och material.
I kreativa processer inom musik, dans och drama deltar eleven i att välja och använda instrument, ljud, rytmer och rörelser. Eleven deltar i att undersöka hur några kulturella och estetiska uttryck är utformade och vilka budskap de förmedlar.
Eleven skapar estetiska uttryck som kommunicerar tankar, idéer och känslor. I arbete med bild och form väljer och använder eleven tekniker, verktyg och material.
I kreativa processer inom musik, dans och drama väljer och använder eleven instrument, ljud, rytmer och rörelser. Eleven undersöker och beskriver hur några kulturella och estetiska uttryck är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Fotografering och filmande. Digitalt skapande, till exempel med digitala ritprogram. Bearbetning och redigering av det skapande med hjälp av digital teknik.

Grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Fördjupade kunskaper
Metoder, arbetssätt
Eleven deltar i att skapa estetiska uttryck som kommunicerar tankar, idéer och känslor. I arbete med bild och form deltar eleven i att använda tekniker, verktyg och material.
I kreativa processer inom musik, dans och drama deltar eleven i att välja och använda instrument, ljud, rytmer och rörelser. Eleven deltar i att undersöka hur några kulturella och estetiska uttryck är utformade och vilka budskap de förmedlar.
Eleven skapar estetiska uttryck som kommunicerar tankar, idéer och känslor. I arbete med bild och form väljer och använder eleven tekniker, verktyg och material.
I kreativa processer inom musik, dans och drama väljer och använder eleven instrument, ljud, rytmer och rörelser. Eleven undersöker och beskriver hur några kulturella och estetiska uttryck är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Arbetsgången i den skapande processen. Från ide till färdig produkt.

Grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Fördjupade kunskaper
Metoder, arbetssätt
Eleven deltar i att skapa estetiska uttryck som kommunicerar tankar, idéer och känslor. I arbete med bild och form deltar eleven i att använda tekniker, verktyg och material.
I kreativa processer inom musik, dans och drama deltar eleven i att välja och använda instrument, ljud, rytmer och rörelser. Eleven deltar i att undersöka hur några kulturella och estetiska uttryck är utformade och vilka budskap de förmedlar.
Eleven skapar estetiska uttryck som kommunicerar tankar, idéer och känslor. I arbete med bild och form väljer och använder eleven tekniker, verktyg och material.
I kreativa processer inom musik, dans och drama väljer och använder eleven instrument, ljud, rytmer och rörelser. Eleven undersöker och beskriver hur några kulturella och estetiska uttryck är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Komposition av bilder för att förmedla tankar och känslor.

Grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Fördjupade kunskaper
Metoder, arbetssätt
Eleven deltar i att skapa estetiska uttryck som kommunicerar tankar, idéer och känslor. I arbete med bild och form deltar eleven i att använda tekniker, verktyg och material.
I kreativa processer inom musik, dans och drama deltar eleven i att välja och använda instrument, ljud, rytmer och rörelser. Eleven deltar i att undersöka hur några kulturella och estetiska uttryck är utformade och vilka budskap de förmedlar.
Eleven skapar estetiska uttryck som kommunicerar tankar, idéer och känslor. I arbete med bild och form väljer och använder eleven tekniker, verktyg och material.
I kreativa processer inom musik, dans och drama väljer och använder eleven instrument, ljud, rytmer och rörelser. Eleven undersöker och beskriver hur några kulturella och estetiska uttryck är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Några exempel på historiska bilder och former från olika kulturer och hur de är framställda.

Grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Fördjupade kunskaper
Metoder, arbetssätt
Eleven deltar i att skapa estetiska uttryck som kommunicerar tankar, idéer och känslor. I arbete med bild och form deltar eleven i att använda tekniker, verktyg och material.
I kreativa processer inom musik, dans och drama deltar eleven i att välja och använda instrument, ljud, rytmer och rörelser. Eleven deltar i att undersöka hur några kulturella och estetiska uttryck är utformade och vilka budskap de förmedlar.
Eleven skapar estetiska uttryck som kommunicerar tankar, idéer och känslor. I arbete med bild och form väljer och använder eleven tekniker, verktyg och material.
I kreativa processer inom musik, dans och drama väljer och använder eleven instrument, ljud, rytmer och rörelser. Eleven undersöker och beskriver hur några kulturella och estetiska uttryck är utformade och vilka budskap de förmedlar.

MUSIK, DANS OCH DRAMA Rytm och musikinstrument.

Grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Fördjupade kunskaper
Metoder, arbetssätt
Eleven deltar i att skapa estetiska uttryck som kommunicerar tankar, idéer och känslor. I arbete med bild och form deltar eleven i att använda tekniker, verktyg och material.
I kreativa processer inom musik, dans och drama deltar eleven i att välja och använda instrument, ljud, rytmer och rörelser. Eleven deltar i att undersöka hur några kulturella och estetiska uttryck är utformade och vilka budskap de förmedlar.
Eleven skapar estetiska uttryck som kommunicerar tankar, idéer och känslor. I arbete med bild och form väljer och använder eleven tekniker, verktyg och material.
I kreativa processer inom musik, dans och drama väljer och använder eleven instrument, ljud, rytmer och rörelser. Eleven undersöker och beskriver hur några kulturella och estetiska uttryck är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Sånger och berättelser och hur de kan gestaltas med ljud, rytmer och rörelser.

Grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Fördjupade kunskaper
Metoder, arbetssätt
Eleven deltar i att skapa estetiska uttryck som kommunicerar tankar, idéer och känslor. I arbete med bild och form deltar eleven i att använda tekniker, verktyg och material.
I kreativa processer inom musik, dans och drama deltar eleven i att välja och använda instrument, ljud, rytmer och rörelser. Eleven deltar i att undersöka hur några kulturella och estetiska uttryck är utformade och vilka budskap de förmedlar.
Eleven skapar estetiska uttryck som kommunicerar tankar, idéer och känslor. I arbete med bild och form väljer och använder eleven tekniker, verktyg och material.
I kreativa processer inom musik, dans och drama väljer och använder eleven instrument, ljud, rytmer och rörelser. Eleven undersöker och beskriver hur några kulturella och estetiska uttryck är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Förmedling av tankar och känslor genom musik, dans och drama.

Grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Fördjupade kunskaper
Metoder, arbetssätt
Eleven deltar i att skapa estetiska uttryck som kommunicerar tankar, idéer och känslor. I arbete med bild och form deltar eleven i att använda tekniker, verktyg och material.
I kreativa processer inom musik, dans och drama deltar eleven i att välja och använda instrument, ljud, rytmer och rörelser. Eleven deltar i att undersöka hur några kulturella och estetiska uttryck är utformade och vilka budskap de förmedlar.
Eleven skapar estetiska uttryck som kommunicerar tankar, idéer och känslor. I arbete med bild och form väljer och använder eleven tekniker, verktyg och material.
I kreativa processer inom musik, dans och drama väljer och använder eleven instrument, ljud, rytmer och rörelser. Eleven undersöker och beskriver hur några kulturella och estetiska uttryck är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Imitation och improvisation genom musik, dans och drama.

Grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Fördjupade kunskaper
Metoder, arbetssätt
Eleven deltar i att skapa estetiska uttryck som kommunicerar tankar, idéer och känslor. I arbete med bild och form deltar eleven i att använda tekniker, verktyg och material.
I kreativa processer inom musik, dans och drama deltar eleven i att välja och använda instrument, ljud, rytmer och rörelser. Eleven deltar i att undersöka hur några kulturella och estetiska uttryck är utformade och vilka budskap de förmedlar.
Eleven skapar estetiska uttryck som kommunicerar tankar, idéer och känslor. I arbete med bild och form väljer och använder eleven tekniker, verktyg och material.
I kreativa processer inom musik, dans och drama väljer och använder eleven instrument, ljud, rytmer och rörelser. Eleven undersöker och beskriver hur några kulturella och estetiska uttryck är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Arbetsgången i den skapande processen, från ide till färdig gestaltning.

Grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Fördjupade kunskaper
Metoder, arbetssätt
Eleven deltar i att skapa estetiska uttryck som kommunicerar tankar, idéer och känslor. I arbete med bild och form deltar eleven i att använda tekniker, verktyg och material.
I kreativa processer inom musik, dans och drama deltar eleven i att välja och använda instrument, ljud, rytmer och rörelser. Eleven deltar i att undersöka hur några kulturella och estetiska uttryck är utformade och vilka budskap de förmedlar.
Eleven skapar estetiska uttryck som kommunicerar tankar, idéer och känslor. I arbete med bild och form väljer och använder eleven tekniker, verktyg och material.
I kreativa processer inom musik, dans och drama väljer och använder eleven instrument, ljud, rytmer och rörelser. Eleven undersöker och beskriver hur några kulturella och estetiska uttryck är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Musikens funktion för att markera högtider, traditioner, identitet och grupptillhörighet.

Grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Fördjupade kunskaper
Metoder, arbetssätt
Eleven deltar i att skapa estetiska uttryck som kommunicerar tankar, idéer och känslor. I arbete med bild och form deltar eleven i att använda tekniker, verktyg och material.
I kreativa processer inom musik, dans och drama deltar eleven i att välja och använda instrument, ljud, rytmer och rörelser. Eleven deltar i att undersöka hur några kulturella och estetiska uttryck är utformade och vilka budskap de förmedlar.
Eleven skapar estetiska uttryck som kommunicerar tankar, idéer och känslor. I arbete med bild och form väljer och använder eleven tekniker, verktyg och material.
I kreativa processer inom musik, dans och drama väljer och använder eleven instrument, ljud, rytmer och rörelser. Eleven undersöker och beskriver hur några kulturella och estetiska uttryck är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Några exempel på musik, dans drama från olika kulturer och från olika tidsperioder.

Grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Fördjupade kunskaper
Metoder, arbetssätt
Eleven deltar i att skapa estetiska uttryck som kommunicerar tankar, idéer och känslor. I arbete med bild och form deltar eleven i att använda tekniker, verktyg och material.
I kreativa processer inom musik, dans och drama deltar eleven i att välja och använda instrument, ljud, rytmer och rörelser. Eleven deltar i att undersöka hur några kulturella och estetiska uttryck är utformade och vilka budskap de förmedlar.
Eleven skapar estetiska uttryck som kommunicerar tankar, idéer och känslor. I arbete med bild och form väljer och använder eleven tekniker, verktyg och material.
I kreativa processer inom musik, dans och drama väljer och använder eleven instrument, ljud, rytmer och rörelser. Eleven undersöker och beskriver hur några kulturella och estetiska uttryck är utformade och vilka budskap de förmedlar.

ESTETISK VERKSAMHET I SAMHÄLLET - Samhällets kulturutbud, till exempel museer, bibliotek och utställningar.

Grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Fördjupade kunskaper
Metoder, arbetssätt
Eleven deltar i att skapa estetiska uttryck som kommunicerar tankar, idéer och känslor. I arbete med bild och form deltar eleven i att använda tekniker, verktyg och material.
I kreativa processer inom musik, dans och drama deltar eleven i att välja och använda instrument, ljud, rytmer och rörelser. Eleven deltar i att undersöka hur några kulturella och estetiska uttryck är utformade och vilka budskap de förmedlar.
Eleven skapar estetiska uttryck som kommunicerar tankar, idéer och känslor. I arbete med bild och form väljer och använder eleven tekniker, verktyg och material.
I kreativa processer inom musik, dans och drama väljer och använder eleven instrument, ljud, rytmer och rörelser. Eleven undersöker och beskriver hur några kulturella och estetiska uttryck är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Aktuell ungdomskultur, till exempel musik, mode och film.

Grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Fördjupade kunskaper
Metoder, arbetssätt
Eleven deltar i att skapa estetiska uttryck som kommunicerar tankar, idéer och känslor. I arbete med bild och form deltar eleven i att använda tekniker, verktyg och material.
I kreativa processer inom musik, dans och drama deltar eleven i att välja och använda instrument, ljud, rytmer och rörelser. Eleven deltar i att undersöka hur några kulturella och estetiska uttryck är utformade och vilka budskap de förmedlar.
Eleven skapar estetiska uttryck som kommunicerar tankar, idéer och känslor. I arbete med bild och form väljer och använder eleven tekniker, verktyg och material.
I kreativa processer inom musik, dans och drama väljer och använder eleven instrument, ljud, rytmer och rörelser. Eleven undersöker och beskriver hur några kulturella och estetiska uttryck är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Design som formspråk i vardagen, till exempel i inredning och kläder. Arkitektur i samhället, historiskt och i nutid.

Grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Fördjupade kunskaper
Metoder, arbetssätt
Eleven deltar i att skapa estetiska uttryck som kommunicerar tankar, idéer och känslor. I arbete med bild och form deltar eleven i att använda tekniker, verktyg och material.
I kreativa processer inom musik, dans och drama deltar eleven i att välja och använda instrument, ljud, rytmer och rörelser. Eleven deltar i att undersöka hur några kulturella och estetiska uttryck är utformade och vilka budskap de förmedlar.
Eleven skapar estetiska uttryck som kommunicerar tankar, idéer och känslor. I arbete med bild och form väljer och använder eleven tekniker, verktyg och material.
I kreativa processer inom musik, dans och drama väljer och använder eleven instrument, ljud, rytmer och rörelser. Eleven undersöker och beskriver hur några kulturella och estetiska uttryck är utformade och vilka budskap de förmedlar.