👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ht 18 Idrott och Hälsa Toråsskolan åk 4-5

Skapad 2018-08-31 14:43 i Toråsskolan 4-6 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 4 – 5 Idrott och hälsa

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Grundläggande krav i ämnet Idrott och Hälsa på Toråsskolan • Du kommer i tid och är rätt utrustad.
• Du deltar regelbundet och aktivt efter bästa förmåga.
Bedömning kopplas till den nivå som är relevant för respektive årskurs

RÖRELSE

Nivå 1
Nivå 2
Nivå3
Bollspel och lekar
 • Idh
 • Idh
Du deltar aktivt i lekar spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer såväl inomhus som utomhus. Du varierar och anpassar dina rörelser till viss del till aktiviteten.
Du deltar aktivt i lekar spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer såväl inomhus som utomhus. Du varierar och anpassar dina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Du deltar aktivt i lekar spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer såväl inomhus som utomhus. Du varierar och anpassar dina rörelser väl till aktiviteten.
Motorik
Tex. springa, hoppa och klättra, i kombination med olika redskap
 • Idh
Du deltar aktivt och har tränat på sammansatta motoriska grundformer.
Du anpassar rörelserna i olika moment med kroppskontroll.
Du anpassar rörelserna på ett säkert sätt i olika moment med mycket god kroppskontroll.
Rörelse till musik och dans
 • Idh
Du kan röra dig till viss del i takt till musik. Ex. Du kan härma enkla rörelser till musik.
Du kan röra dig relativt väl i takt och med rytm och kan följa givna rörelser. Ex. Du kan följa ledarens rörelser.
Du kan röra dig väl i takt och med rytm i danser och rörelser till musik och kan följa givna rörelser mycket bra. Ex. Du kan röra dig i takt till musiken med rytm och känsla.
Simning
 • Idh
Åk 4: 100 m varav 50 m i ryggläge. Åk 5: 200 m varav 50 m i ryggläge
Hantering av nödsituationer vid vatten
 • Idh
 • Idh
Du visar att du kan hjälpa en person i nöd med hjälp av olika redskap. åk 4: Vattenvane övningar och förlängda armen. åk 5: Simma 25m fram till en kompis och bogsera kompis tillbaka 25m.
.

HÄLSA OCH LIVSSTIL

Nivå 1
Nivå 2
Nivå3
Teoretiska kunskaper
Åk 4: Isvett och badvett. åk 5: Näringslära
 • Idh  4-6
åk 4: Du vet hur du ska agera vid nödsituationer i och vid vatten till viss del. åk 5: Du visar till viss del kunskaper om hur kosten påverkar hälsan.
åk 4: Du vet hur du ska agera vid nödsituationer i och vid vatten relativt väl. åk 5: Du visar relativt goda kunskaper om hur kosten påverkar hälsan.
åk 4: Du vet hur du ska agera vid nödsituationer i och vid vatten väl. åk 5: Du visar goda kunskaper om hur kosten påverkar hälsan.
Samarbete och respekt för andra
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.
Du kan idrotta med olika klasskamrater. Du börjar kunna hantera med och motgångar och börjar visa hänsyn till andra.
Du kan idrotta med olika klasskamrater. Du kan hantera med och motgångar och visar hänsyn till andra.
Du kan idrotta med olika klasskamrater. Du kan hantera med och motgångar och visar hänsyn till andra. Du är dessutom bra på att stötta och hjälpa dina klasskamrater.

FRILUFTSLIV OCH UTEVISTELSE

Nivå 1
Nivå 2
Nivå3
Orientering
 • Idh
 • Idh
Du visar att du kan orientera dig i bekanta miljöer till viss del med hjälp av kartor. Ex. Du kan passa kartan och förstå de vanligaste karttecknen.
Du visar att du kan orientera dig i bekanta miljöer relativt väl med hjälp av kartor. Ex. Du känner till några karttecken, kartans färger och väderstreckn.
Du visar att du med god säkerhet kan orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Friluftsliv
Genomför olika aktiviteter i natur och utemiljö.
 • Idh
 • Idh
Du genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med anpassning till olika förhållanden och allemansrätten.