Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska HT18/VT19

Skapad 2018-08-31 20:19 i Mörrums skolor Karlshamn
Grundskola 4 Engelska
Extra insats krävs
Läsa och förstå
* förstå och tolka innehållet i olika slags texter.
Du läser och visar att du förstår det mest väsentliga innehållet i enkla texter.
Du läser och visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar vissa detaljer i enkla texter.
Du läser och visar att du förstår såväl helheten som väsentliga detaljer i enkla texter inom olika genrer.
Lyssna och förstå
* förstå och tolka innehållet i talad engelska.
Du lyssnar och visar att du förstår väsentliga delar av innehållet i tydligt talad enkel engelska.
Du lyssnar och visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar vissa detaljer i tydligt talad engelska.
Du lyssnar och visar att du förstår helheten och väsentliga detaljer i tydligt talad engelska.
Strategier -läsa/lyssna
* använda och välja strategier för att förstå texter och talad engelska. Till exempel läsa stryka under ord du känner igen, läsa om meningar/stycken, tolka bilder.
Du kan välja och använda dig av någon strategi för lyssnande och läsning.
Du kan i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande och läsning.
X
Använda text/tal till egen produktion
* välja texter och talat språk från olika medier och använda i egen produktion och interaktion. Till exempel: söka fakta, välja bilder, ljud- och videoklipp.
Du kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Du kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Du kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Skriva
*formulera dig skriftligt med fraser och meningar. Till exempel olika texter: berättelse, faktatext, instruktion.
Du skriver enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du skriver enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Du skriver enkelt och relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Tala
* formulera dig muntligt med fraser och meningar. Till exempel berättar om något du varit med om, återberätta en text.
Du berättar enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du berättar och beskriver enkelt och relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Du berättar och beskriver enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Bearbeta/förbättra
* förtydliga och variera kommunikation i muntliga och skriftliga framställningar. Till exempel: lägga till/ta bort/ändra ord och meningar, förklara mer, läsa igenom din text, ta emot respons.
Du bearbetar och gör enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
Du bearbetar och gör enkla förbättringar av egna framställningar.
X
Skriftlig interaktion
* när du skriver till någon. Till exempel olika texter: brev, korta meddelanden.
Du uttrycker dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Du uttrycker dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Du uttrycker dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Muntlig interaktion
* när du pratar med någon. Till exempel: presentera dig, prata med en kompis, beställa mat, berättar om något du varit med om, fråga, svara.
Du uttrycker dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Du uttrycker dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Du uttrycker dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Strategier -interaktion
* använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd. Till exempel förklara vad du menar med andra ord, ställa frågor, be någon prata långsammare/upprepa sig.
Du kan använda någon strategi som löser problem/förbättrar interaktionen.
Du kan välja och använda några strategier som löser problem/förbättrar interaktionen.
Du kan välja och använda flera olika strategier som löser problem/förbättrar interaktionen.
Kännedom om engelskspråkiga länder
* reflektera över livs- villkor, samhälls- frågor och kulturella företeelser. Till exempel likheter och skillnader i skolan, mat, intressen, traditioner och miljö.
Du berättar lite om någon/några traditioner och levnadssätt samt gör enkla jämförelser med egna erfarenheter.
Du berättar om någon/några traditioner och levnadssätt samt gör enkla jämförelser med egna erfarenheter.
Du diskuterar olika livsvillkor samt gör enkla jämförelser med egna erfarenheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: