Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska läsförståelse

Skapad 2018-09-02 15:54 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Grundskola 6 Engelska

Kunskapskrav:
Eleven ska förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven visar sin förståelse genom att redogöra för och kommentera innehållet samt genom att agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Läsförståelse

F
E
C
A
Läsförståelse
Du börjar förstå och visar på en viss läsförståelse. Du behöver mycket stöd från läraren för att genomföra uppgifterna.
Du utvecklar din läsförståelse.Du visar på förståelse . Du kan med visst stöd av läraren genomföra uppgifterna med godtagbart resultat.
Du behärskar läsförståelsen.Du visar aktivt på förståelse. Du kan i det närmaste självständigt genomföra uppgifterna med gott resultat.
Du utvidgar läsförståelsen. Du visar självständigt och aktivt på förståelse. Du genomför utmanande uppgifter med gott resultat.
Förståelse.
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Använda texter.
Du kan välja texter av enkel karaktär från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion.
Du kan välja texter av enkel karaktär från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i din egen produktion.
Du kan välja texter av enkel karaktär från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i din egen produktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: