Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text - insändare

Skapad 2018-09-03 14:49 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska

Insändare

På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kan skriva olika slags texter
Med mycket stöd.
Med visst stöd.
På egen hand.
Självständigt och med säkerhet.
Koppling till uppgiften
Du följer inte instruktionen.
Du följer instruktionen. Du skriver en text som i huvudsak fungerar som en argumenterande text.
Du följer instruktionen. Du skriver en text som fungerar ganska väl som en argumenterande text.
Du följer instruktionen. Du skriver en text som fungerar väl som en argumenterande text.
Innehåll
Inledning med åsikt
Åsikten är otydlig eller det finns ingen inledning.
Åsikten presenteras i rubriken eller inledningen.
Åsikten presenteras i rubriken eller inledningen. Skriver en inledning som ger en bakgrund vad man reagerat på.
Åsikten presenteras i rubriken eller inledningen. Skriver en inledning som tydligt ger en bakgrund och beskriver vad man reagerat på.
Innehåll
Argument
Du har med något enstaka argument.
Du har med ett eller flera argument som delvis förklaras.
Du har flera argument varav några förklaras kortfattat.
Du har med flera väl underbyggda argument som förklaras tydligt.
Innehåll
Avslutning
Saknar en avslutning.
Har en enkel avslutning.
Avslutar med en, uppmaning eller konstruktivt förslag.
Summerar med ett stycke som återger det väsentliga i argumentationen. Har med en uppmaning eller ett konstruktivt förslag.
Språkliga drag
t.ex. känsloladdat språk, retoriska frågor, överdrifter, grupper om tre, upprepningar
Saknar språkliga drag.
Börjar använda enstaka av de språkliga drag som är typiska för argumenterande text.
Börjar med större säkerhet använda några av de språkliga drag som är typiska för argumenterande text.
Använder flera av de språkliga drag som är typiska för argumenterande text.
Textbindning
Sambandsord
Har svårt att binda samman meningarna.
Använder få och enkla sambandsord för att binda ihop meningar och utveckla argumenten, t.ex. och, sen, men, eftersom, för att...
Använder flera olika sambandsord för att binda ihop meningar, utveckla argumenten och föra texten framåt.
Använder fler och mer komplexa sambandsord som gör att texten får en högre kvalitet.
Språkriktighet
Meningsbyggnad, grammatik, syftningsfel och ordföljd.
Ofta meningsbyggnadsfel.
Delvis korrekt meningsbyggnad, grammatik och ordföljd.
Texten har i stort sett korrekt meningsbyggnad, grammatik och ordföljd. Meningsbyggnaden är ganska varierad.
Texten har korrekt meningsbyggnad, grammatik och ordföljd. Meningsbyggnad är varierad.
Skiljetecken
Stor bokstav och punkt sätts inte ut rätt eller inte alls.
De flesta meningar har stor bokstav och punkt på rätt ställe. Använder få skiljetecken. Använder skiljetecken med viss säkerhet.
Använder skiljetecken med god säkerhet.
Använder skiljetecken med mycket god säkerhet.
Styckeindelning
Behöver hjälp att dela in texten i stycken.
Texten har bristande styckeindelning.
Texten är delad i lämpliga stycken.
Styckeindelningen underlättar läsningen och gör den lätt att följa.
Stavning
Texten innehåller många stavfel. Tar inte reda på hur orden stavas och använder inte rättstavningsprogrammet.
Texten innehåller ganska många stavfel och stör ibland förståelsen.
Texten innehåller en del stavfel men de stör inte förståelsen.
Texten innehåller få stavfel.
Tempus
Presens och imperativ
Blandar tempus i texten och behöver hjälp för att skriva i rätt tempusform.
Det finns en del tempusfel i texten. Kan med lite hjälp rätta till felet.
Det finns enstaka tempusfel i texten.
Väljer och använder tempus anpassat till innehållet.
Språk
Lite språklig variation. Texten har enkelt och vardagligt språk.
Viss språklig variation.
Med språklig variation.
Med stor språklig variation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: