👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

So år 1-3

Skapad 2018-09-03 17:54 i Östra skolan F-6 Trelleborg
Kunskapskrav i So för åk 3
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)

So kunskapskrav år 1-3 Östra skolan

Fakta

Når ännu inte aktuella kunskapskrav
Når aktuella kunskapskrav
Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad det kan innebära i skolan och hemma.
Eleven beskriver några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
Eleven anger några viktiga samhällsfunktíoner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
.
Eleven kan beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.

Argumentation

Når ännu inte aktuella kunskapskrav
Når aktuella kunskapskrav
Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
Eleven kan ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till hållbar utveckling.
Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
Eleven gör enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
Eleven ger exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter , ge kommentarer och ställa frågor.

Källor

Når ännu inte aktuella kunskapskrav
Når aktuella kunskapskrav
Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden , och kan då använda karta,jordglob,väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.

Begrepp

Når ännu inte aktuella kunskapskrav
Når aktuella kunskapskrav
Eleven kan i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.

Etik

Når ännu inte aktuella kunskapskrav
Når aktuella kunskapskrav
Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.