Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En - Culture in English-speaking countries presentation

Skapad 2018-09-05 12:43 i Rättviksskolan Rättvik
Grundskola 7 Engelska
F
E
C
A
Förmåga att välja och använda texter från olika medier
Eleven har inte nått målet än
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använder det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använder det valda materialet i sin egen produktion och inter- aktion.
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använder det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Förmåga att formulera sig muntligt
Eleven har inte nått målet än
Eleven formulerar sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Eleven formulerar sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Eleven formulerar sig rela­tivt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Förmåga att diskutera och jämföra
Eleven har inte nått målet än
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och gör välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och gör välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: