👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris: Brev från mitt framtida jag

Skapad 2018-09-06 13:40 i Svanberga skola Norrtälje
Grundskola 7 – 9 Svenska

Brev till mitt framtida jag

Underlag för bedömning saknas
Ännu ej uppnått
E
Uppvisat vissa delar på C-nivå, men är inte riktigt där än
C
Uppvisat vissa delar på A-nivå, men är inte riktigt där än
A
Innehåll
Ditt brev innehåller datum och plats. Ditt brev inleds och avslutas med hälsningsfras.   Ditt brev är underskrivet med namn.
Ditt brev innehåller datum och plats. Ditt brev inleds och avslutas med hälsningsfras.   Ditt brev är underskrivet med namn.
Ditt brev innehåller datum och plats. Ditt brev inleds och avslutas med hälsningsfras.   Ditt brev är underskrivet med namn.
Innehåll
Texten fungerar i huvudsak som en informativ och förklarande text i brevform om hur du lever ditt liv när du är 25 år samt tips och råd till dig själv som tonåring.
Texten fungerar relativt väl som en informativ och förklarande text i brevform om hu du lever ditt liv när du är 25 år samt tips och råd till dig själv som tonåring.
Texten fungerar väl som en informativ och förklarande text i brevform om hur du lever ditt liv när du är 25 år samt tips och råd till dig själv som tonåring.
Innehåll
Elevens tankegång framgår och är delvis underbyggd. Eleven resonerar på ett enkelt sätt om sig själv som 25-åring och vad hens tonårs-jag bör tänka på.
Elevens tankegång framgår tydligt och är underbyggd. Eleven resonerar på ett utvecklat sätt om sig själv som 25-åring och vad hens tonårs-jag bör tänka på.
Elevens tankegång framgår tydligt och är väl underbyggd. Eleven resonerar på ett välutvecklat och nyanserat sätt om sig själv som 25-åring och vad hens tonårs-jag bör tänka på.
Innehåll
Eleven ger personliga exempel som passar i sammanhanget.
Elevens exempel är passande och fördjupar/utvidgar resonemanget.
Elevens exempel är träffande och genrens möjligheter utnyttjas.
Innehåll
Texten innehåller både det personliga och det allmänna men det råder inte alltid balans mellan dem.
Texten innehåller både det personliga och det allmänna och det råder en god balans.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Texten är sammanhängande och har en relativt väl fungerande struktur.
Texten är sammanhängande och har en väl fungerande struktur.
Struktur
Textbindningen är enkel men fungerande.
Textbindningen är utvecklad.
Textbindningen är välutvecklad.
Språk, stil och skrivregler
Ordvalet uppvisar viss variation och passar i huvudsak i ett brev.
Ordvalet är varierat och passar relativt väl i ett brev.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar väl i ett brev.
Språk, stil och skrivregler
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Meningsbyggnaden är varierad och väl fungerande.
Språk, stil och skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.